Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303135232003Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin; araştırmalarda istatistiğin önemini kavramasını, olsılık ve istatistiğin temel kavramalarını öğrenmesini, araştırmalarda elde edilen verileri bilgisayar ortamında derleyebilmesini, grafik, tablo ve sayısal yöntemlerle özetleyebilmesi ve derste verilen düzeye kadar analiz edebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Timur KÖSE
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Araştırmalarda istatistiğin yeri. Değişkenlerin ölçüm skalası ve skalaya uygun veri özetleme teknikleri. Olasılıkla ilgili temel kural ve kavramlar. Kesikli ve sürekli şans değişkenleri ve bunlara ilişkin bazı temel olasılık dağılışları. Örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılışları, tahminleme ve hipotez testi ile ilgili temel kavramlar. Tek örnek, bağımlı ve bağımsız iki örnek problemleri ile ilgili tahminleme ve hipotez testi yöntemleri. Veri derleme ve analizi amacıyla bilgisayar yazılımı kullanımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Araştırmalarda istatistiğin yeri ve önemi. Kategorik-sıralayıcı-nümerik ölçüm skalaları ve özellikleri. Verilerin özetlenmesine yönelik olarak tablo ve grafik hazırlama yöntemleri.
2Verilerin yer ve değişim ölçüleri kullanılarak sayısal olarak özetlenmesi.
3Derste yararlanılacak bilgisayar yazılımlarının tanıtımı ve kullanımı
4Veri özetleme tekniklerinin bilgisayar yazılımında uygulanması
5Olasılıkla ilgili kavram ve kurallar. Binom Dağılışı.Dağılışla ilgili problem çözme
6Poisson Dağılışı. Normal DağılışDağılışla ilgili problem çözme
7Örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılışları
8Arasınav
9Güven aralığı ve hipotez testi
10Tek örnek ve eşleştirilmiş iki örnekle durumunda, populasyon ortalaması (ve medyanı) ile ilgili hipotez testi yöntemleri: Student-t Test ve Wilcoxon Testi.
1110. Hafta DevamBilgisayar yazılılımı kullanarak uygulama
12Bağımsız iki örnek durumunda, populasyon ortalaması (ve medyanı) ile ilgili hipotez testi yöntemleri: Student-t Test ve Mann-Whitney U Testi.Bilgisayar yazılılımı kullanarak uygulama
13Kategorik veri analizi: Ki-Kare, Fisher Tam Olasılık ve Mc. Nemar Testi.Bilgisayar yazılılımı kullanarak uygulama
14Değişkenler arası doğrusal ilişki: Pearson ve Spearman korelasyon analizi.Bilgisayar yazılılımı kullanarak uygulama
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İkiz F., Püskülcü H., Eren Ş., "İstatistiğe Giriş", Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 2006 (7. Baskı) Dawson B., Trapp R. G., "Basic & Clinical Biostatistics", McGraw-Hill, 2004 (4. Baskı) Ders Araçları: Veri derleme ve analizi ile ilgili bilgisayar yazılımları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Uygulama/Pratik616
Bireysel Çalışma12112
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr