Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303135252006Farmasötik Biyoteknolojide İlaç Taşıyıcı Sistemler ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Gen terapisinin günümüzdeki uygulamalarında DNA moleküllerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile uyumlu taşıyıcı sistemlerin önemini kavratmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr.Gülten Kantarcı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Farmasotik Biyoteknoloji lisans dersini başarı ile tamamlamış olmak
Dersin İçeriği
Non-viral somatik gen terapisi ile bağlantılı olarak DNA moleküllerinin hedef hücrelere ulaştırılmasını sağlayan çeşitli partiküler ve vesiküler sistemler, farmasötik formülasyonlar, kimyasal-mekanik yardımcılar , cihazlar, interaktif polimerler ve katyonik lipidlerin kullanımı hakkında bilgi vermek ve önemini açıklamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Mikrokapsül sistemler ve bu sistemlere nükleik asit ve protein yüklenmesi için sahip olması gereken özellikler
3Mikroküre sistemler ve bu sistemlerde kullanılan polimerler ve hazırlama yöntemleri
4Mikroküre sistemler ve bu sistemlere nükleik asit ve protein yüklenmesi
5Nanopartiküler sistemlerin karakterizasyonu ve bu sistemlere nükleik asit yüklenmesi
6Nükleik asit ve protein yüklü katılipit nanopartiküllerin hazırlanması ve karakterizasyonu
7Yukarıda belirtilen konularda makale örnekleri ile tartışma
8Ara Sınav
9Mikroemülsiyonlar hazırlanması ve protein ve nükleik asit yüklendikten sonra karakterizasyonu
10Çoklu emülsiyonlar hazırlanması ve protein ve nükleik asit yüklendikten sonra karakterizasyonu
11Nükleik asit ve protein yüklü Lipozomların hazırlanması ve karakterizasyonu
12Nükleik asit ve protein yüklü Niozomların hazırlanması ve karakterizasyonu
13Partiküler sistemlerin uygulama yolları
14Vesiküler sistemlerin uygulama yolları
15Yukarıda belirtilen konularda makale örnekleri ile tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Klegerman M.E., Groves M.J., Pharmaceutical Biotechnology Fundamentals and Essentials, 1992. Biotechnology and Pharmacy / editors, Pezzuto J.M., Johnson M.E., Manasse H.R., 1993. Glick B.R., Pasternak J.J., Molecular Biotechnology Principles and Applications, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr