Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303135262006Farmasötik Biyoteknolojide İlaç Taşıyıcı Sistemler IISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Gen terapisinin günümüzdeki uygulamalarında DNA moleküllerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile uyumlu taşıyıcı sistemlerin önemini kavratmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr.Gülten Kantarcı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Farmasotik Biyoteknoloji lisans dersini başarı ile tamamlamış olmak
Dersin İçeriği
Gen terapisinde kullanılmak üzere DNA moleküllerinin hedef hücrelere ulaştırılmasını sağlayan viral ve non-viral sistemler, farmasötik formülasyonlar, kimyasal-mekanik yardımcılar , cihazlar, interaktif polimerler ve katyonik lipidlerin kullanımı hakkında bilgi vermek ve önemini açıklamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Gen terapisinde kullanılan viral vektörler
3Viral vektörler hakkında makale örnekleri ve tartışma
4Nanopleks sistemler , hazırlanışları, karakterizasyonları
5Nanopleks sistemlerin uygulama alanları
6Nanobaloncuk hazırlama ve karakterizasyonu ve uygulama alanları
7Yukarıda belirtilen konularda makale örnekleri ile tartışma
8Ara Sınav
9Fiziksel yöntemlerle nükleik asit aktarımı
10Nükleik asit yüklü sistemlerin hedeflenmesi
11Karaciğere hedeflemede kullanılan sistemler ve özellikleri
12Akciğere hedeflemede kullanılan sistemler ve özellikleri
13Beyine hedeflemede kullanılan sistemler ve özellikleri
14Yukarıda belirtilen konularda makale örnekleri ile tartışma
15Yukarıda belirtilen konularda makale örnekleri ile tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Klegerman M.E., Groves M.J., Pharmaceutical Biotechnology Fundamentals and Essentials, 1992. Biotechnology and Pharmacy / editors, Pezzuto J.M., Johnson M.E., Manasse H.R., 1993. Glick B.R., Pasternak J.J., Molecular Biotechnology Principles and Applications, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr