Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304065032005Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar Uygulaması ISeçmeli1212
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye temel hemşirelik becerilerini mesleki ilkelere uygun biçimde uygulayabilme becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Şebnem ÇINAR YÜCEL
Öğrenme Çıktıları
1Temel hemşirelik becerilerini profesyonel ilkeler doğrultusunda uygulayabilme
2Temel hemşirelik becerileri konusunda öğretim yapabilme
3Hemşirelik süreci doğrultusunda hastaya bakım verebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders klinik uygulamayı içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Klinik Uygulama
2Klinik Uygulama
3Klinik Uygulama
4Klinik Uygulama
5Klinik Uygulama
6Klinik Uygulama
7Klinik Uygulama
8Klinik Uygulama
9Klinik Uygulama
10Klinik Uygulama
11Klinik Uygulama
12Klinik Uygulama
13Klinik Uygulama
14Klinik Uygulama
15Klinik Uygulama
16Klinik Uygulama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Birol L, Hemşirelik Süresi, 9. baskı,İzmir, 2009. Carpenito L.J.(Çev: Erdemir F) Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, 2005, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Öğrenci kredi saatleri doğrultusunda hemşirelik eğitiminin ve bakımının yürütüldüğü kurumlarda uygulama yapar ve buna ilişkin rapor verir.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik14684
Tartışma14684
Gözlem14684
Örnek Vaka İncelemesi14228
Rapor Hazırlama14228
Okuma14228
Performans12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)360
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4
ÖÇ1    
ÖÇ2    
ÖÇ3    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr