Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304185102013Evde Bakım:YaşlıSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; yükseklisans öğrencilerine yaşlı bireylerde evde bakım kavramı, evde bakım organizasyonu ve kronik hastalığı olan yaşlı bireylerin evde bakımı ve hemşirelik yönetimi hakkında düzeyde bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR, Doç. Dr. Yasemin YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Kronik hastalığı olan yaşlı bireylerin evde bakım gereksinimlerini belirleyerek gerekli bakımı planlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını kalite süreçleri doğrultusunda değerlendirebilme
2Evde hasta bakım sırasında karşılaşılan etik problemleri elde ettiği bilgiler doğrultusunda çözümleyebilme
3Evde bakım ile ilgili yenilikleri ve kanıta dayalı bilimsel gelişmeleri takip edebilme
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Evde bakım kavramı, evde bakımın felsefesi, evde bakımın Türkiye ve dünyadaki durumu, evde bakımda yasal ve etik konular, evde bakımda IV tedavi, enfeksiyon kontrolü, beslenme tedavisi, yatağa bağımlı yaşlı ve bilinçsiz yaşlıların bakımı, kronik hastalığı olan yaşlı bireylerde evde bakım, evde ölen hastanın bakımı ve bakım verenlerde bakım yükü ve tükenmişlik konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1dersin tanıtımı Evde Bakım Kavramı, Evde bakımın amacı ve felsefesi
2Evde Bakımın Gelişimi ve Türkiye’de ve Dünya’daki durumu
3Evde bakımda yasal ve etik konular
4Yaşlı bireyin evde bakımında IV tedavi
5Yaşlı bireyin evde bakımında enfeksiyon kontrolü
6Yaşlı bireyin evde bakımında beslenme
7Yatağa bağımlı yaşlı ve bilinçsiz yaşlıların bakımı
8ara sınav
9Kronik hastalığı olan yaşlılarda evde bakım:KOAH-Astım
10Kronik hastalığı olan yaşlılarda evde bakım: Kalp Yetersizliği
11Kronik hastalığı olan yaşlılarda evde bakım:Alzheimer
12Kronik hastalığı olan yaşlılarda evde bakım: Böbrek Yetersizliği
13Kronik hastalığı olan yaşlılarda evde bakım:Kanser
14Evde bakımda ölüm
15Bakım verenlerde bakım yükü, stres ve tükenmişlik
16final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama14228
Rapor Sunma14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr