Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304185212018Sağlıkla İlişkili Yaşam KalitesiSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin yaşam kalitesi kavramlarına ilişkin bilgi kazanması, önemli sağlık problemi olan birey/hastanın uzun süreli gereksinimlerinde bakım ilkeleri ile birlikte yaşam kalitesini sürdürme ve yükseltmeye yönelik kaynakları araştırma ve konusunda bilgi ve davranış geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Asiye D Akyol, Doç. Dr. Esra OKSEL
Öğrenme Çıktıları
1Yaşam kalitesi ile ilgili bilgilerini geliştirebilme ve derinleştirebilme,
2Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi bilgilerini geliştirebilme,
3Yaşam kalitesi ile ilgili kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilme,
4Yaşam kalitesi ile ilgili güncel bilgileri alanında ve alanı dışındaki bireylere yazılı,sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme,
5Yaşam kalitesi ile ilgili bilimsel çalışmaları planlama, uygulama ve sonuçları değerlendirerek bilimsel ve etik değerler çerçevesinde paylaşabilmeli
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yaşam kalitesi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi tanımları,tanılama araçları,uygulama ve sorunları,hasta yakınlarının yaşam kalitesi,politikalar ve yönetim,özel hasta gruplarında yaşam kalitesi,yaşam kalitesi ölçüm araçları,analiz sonuçlarını yorumlayabilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yaşama Kalitesi Tanımı, Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Tanımları
2Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi Belirleyicileri
3Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi Tanılama Araçları
4Sağlıkla İlgili Yaşama kalitesi ölçümü ve yararları
5Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesini Uygulama ve Sorunları
6Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi Modelleri
7Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesinin Teknolojide Kullanımı
8ARA SINAV
9Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi: Aile
10Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi: Bakım Verenler
11Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi: Politika ve Yönetim
12Sağlıkla ilgili Yaşam Kalitesi ve Etik Konular
13Özel Hasta gruplarında Sağlıkla İlişkili yaşam Kalitesi
14Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçüm Araçlarını Değerlendirme- Analiz Yöntemleri
15Proje sunumu
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1-O’connor R.Measuring Quality Of Life İn Health. 2-King C.Hinds P.(2003) Quality Of Life: From Nursing And Patient Perspectives. 3-Bowling A. Measuring Disease: A Review of Disease Specific Quality of Life Measurement Scales.Secon Edition,Philaphia.USA.2001. 4-Higginson, Irene J. Carr, Alison J. Robinson, Peter G. Quality of Life,2003. 5-Brown, Ivan Brown, Roy I. Quality of Life and Disability : An Approach for Community Practitioners,2003 YARDIMCI KAYNAKLAR: Sağlıkta performans ve kalite dergisi Türkiye kalite derneği yayınları Quality of life research Applied research in quality of life DERS ARAÇLARI: Office Yazılımı (power point), Slayt, Barko-vizyon,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü4832
Tartışma4312
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15 5         
ÖÇ2   5        
ÖÇ3     5      
ÖÇ4      5     
ÖÇ5          5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr