Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101025062012Fungal EnzimlerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin Enzim kavramı, sınıflandırması, enzim üreten funguslar, fungal enzimlerin tipleri ve özellikleri, işleyiş mekanizmaları ve endüstide kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Alev Haliki UZTAN
Öğrenme Çıktıları
1Enzim kavramı ve sınıflandırmasını öğrenebilme
2Ekstrasellüler enzim üreten fungusları ve enzim üretme nedenlerini öğrenebilme
3Fungal enzimlerin tiplerini ve özelliklerini öğrenebilme
4Fungal enzimlerin işleyiş mekanizmalarını öğrenebilme
5Fungal enzimlerin üretiminin doğal ortamlarında fungusların yaşam biçimlerini belirlemede etkilerini kavrayabilme
6Fungal enzimlerin endüstride kullanım alanlarını kavrayabilme
7Fungal enzimlerle ilgili elde ettiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Enzim tanımı. Enzimlerin işleyiş mekanizması. İsimlendirilmesi ve sınıflandırılması, fungal amilazlar, fungal proteinazlar, fungal selülazlar ve hemiselülazlar, fungal ligninolitik ve pektinolitik enzimler ilebu enzimlerin endüstride kullanım alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Enzim tanımı, enzimlerin işleyiş mekanizmaları
2Enzimlerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması
3Fungal amilazlar
4Fungal amilazlar
5Fungal amilazların Endüstride kullanım alanları
6Fungal Proteinazlar
7Fungal Proteinazlar ve endüstride kullanım alanları
8Arasınav
9Fungal sellülazlar
10Fungal hemisellülazlar
11Fungal selülaz ve hemiselülazların endüstride kullanım alanları
12Fungal ligninolitik enzimler
13Fungal pektinolitik enzimler
14Fungal ligninolitik ve pektinolitik enzimlerin endüstride kullanım alanları
15Aspergillus ve Penicillium kültürlerinin saklanma yöntemleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Rapor Hazırlama420
Rapor Sunma420
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama2612
Rapor Sunma428
Bireysel Çalışma10770
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12323
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12323
Okuma14342
Rapor4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr