Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101027142015Kriptogamların Evrimi ve Kriptogamların Sistematiğinde Güncel YaklaşımlarSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; a) Amoebozoa, Opistokonta, Archaeplastida, Excavata, Straminopiles (Harcobia ve Harosa), Alveolata ve Rhizaria şeklinde devam eden sistematiği ve bu sistematiğin prensiplerini açıklamak, b) Moleküler filogeni prensiplerini göstermek, moleküler çalışmalarda kullanılan güncel gen bölgelerini ve filogenetik ağaç oluşturma prensibini anlatmak, c) Bütün kriptogam bölümlerinde akrabalık ilişkilerini açıklamak ve bunlar arasındaki akrabalık ilişkilerini, moleküler çalışmalar sonucunda elde edilmiş filogenetik ağaçlar da kullanılarak ve yorumlayarak ortaya koyulmak ve d) Endosimbiyoz teorisini, kloroplastların evrimini, kamçıların evrimini, mitozun evrimini, depo maddelerinin evrimini, hücre çeperinin evrimini, hücre geçitlerinin evrimini ve çok hücreli organizasyona geçişteki rolünü, hücre geçidi olmayan talluslu kriptogamları, üremede çeşitliliği, karasal hayata geçiş için gerekli olan morfolojik ve fizyolojik adaptasyonları ve simbiyozun evrimdeki önemini öğretmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayhan Şenkardeşler
Öğrenme Çıktıları
1Endosimbiyoz teorisine hakim olmak
2Kriptogamlar arasındaki filogentik ilişkileri kavrayabilme
3Bu filogenetik ilişkileri oluşturan özellikleri öğrenebilme
4Filogenetik ağaçları okuyabilme ve yorumlayabilme
5Güncel sistematiği anlayabilme ve bir bütün olarak kriptogamlar dünyasına bakabilme
6Kriptogam sistematiğinde güncel yaklaşımları anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tilakoyit zarlardan kloroplastlar nasıl gelişmiştir; endosimbiyoz teorisiyle bu organeller nasıl oluşmuştur; kamçılar nasıl gelişmiştir; mitoz nasıl çeşitlilik göstermiştir; mitozun evrimi nasıl gerçekleşmiştir; Amoebozoa, Opistokonta, Archaeplastida, Excavata, Straminopiles, Alveolata ve Rhizaria gibi alemler nedir ve hangi kriptogamları kapsar? Dersimizde bu ve bu gibi sorulara cevap arayacağız. Söz konusu değişimlerin tamamı kriptogamlarda çeşitlenmiş olup, daha sonra bir kısmı gelişmiş canlılara aktarılmıştır; dersimizde bu aktarımlar da anlatılacaktır. Bunların yanı sıra, dersimiz süresince kriptogam bölümleri ve sınıfları arasındaki filogenetik ilişkiler ortaya koyulacak, bu ilişkilerin dayandırıldığı gerekçeler açıklanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş. Terminoloji.
2İlk mikroorganizmaların ortaya çıkışı. Kamçıların yapısı ve evrimi.
3Mitoz bölünme çeşitleri ve mitoz bölünmenin evrimi. Nukleomorf oluşumu. Mitokondri evrimi.
4Endosimbiyoz teorisine göre iki zarlı, üç zarlı, dört zarlı ve altı zarlı kloroplastların evrimi. Tilakoyit zarların evrimi. Fotosentetik pigment maddelerinin evrimi. Depo maddelerinin evrimi.
5Hücre geçitlerinin evrimi ve çok hücreli organizasyona geçiş. Hücre geçidi olmayan talluslu kriptogamlar. Hücre çeperinin evrimi.
6Üremede ve çoğalmada çeşitlilik.
7Kriptogamlarda hayat döngüsünün zenginliği.
8Arasınav
9Kriptogamlarda döllenme modellerindeki evrim.
10Karasal hayata geçiş ve bu geçiş için gerekli fizyolojik adaptasyonlar. İlk kara bitkileri. Simbiyoz tipleri ve simbiyozun evrimdeki önemleri.
11İletim demetlerinin evrimi. Stele tipleri. Karayosunlarında sporangiyum evrimi. Karayosunlarında kapsülün evrimi. Eğreltilerde sporangiyumun evrimi. Heterospori. Filloz, enasyon, mikrofil ve yaprak evrimi. Yapraklarda orta damar evrimi.
12Fosil eğreltiler ve günümüzdeki eğreltilerle ilişkileri
13Sistematiğin tarihçesi ve klasik sistematik
14Kladistik yöntemlerin temeli, uygulanabilirliği, yorumlanması, avantajları ve zorlukları.
15Güncel sistematik. Amoebozoa, Opistokonta, Archaeplastida, Excavata, Straminopiles (Harcobia ve Harosa), Alveolata ve Rhizaria terimlerinin tanımı. Phylocode.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Adl, S.M., Simpson, A.G., Lane, C.E., Lukeš, J., Bass, D., Bowser, S.S., Brown, M.W., Burki, F., Dunthorn, M., Hampl, V., Heiss, A., Hoppenrath, M., Lara, E., Le Gall, L., Lynn, D.H., McManus, H., Mitchell, E.A., Mozley-Stanridge, S.E., Parfrey, L.W., Pawlowski, J., Rueckert, S., Shadwick, R.S., Schoch, C.L., Smirnov, A., Spiegel, F.W., “The revised classification of eukaryotes”, J Eukaryot Microbiol. 59(5): 429-493 (2012). Simpson MG. “Bitki Sistematiği”, Çeviren: Aytaç, Z., Kaptaner İğci, B., Nobel Yayın Dağıtım (2012). Van den Hoek, C., Mann D., Jahns H.M., "Algae, an Introduction to Phycology", Cambridge University Press (2002).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Proje Sunma140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma42184
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ143  5   
ÖÇ2544 5   
ÖÇ3444 4   
ÖÇ4 555    
ÖÇ5445 5   
ÖÇ6 5 45   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr