Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101065622014Selected Topics in Inorganic Chemistry IISeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Anorganik Kimyada kimi spesifik alanların öğrenilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Sevil İrişli, Assoc. Prof. Hayati Türkmen
Öğrenme Çıktıları
1Lisans düzeyindeki bağ özelliklerine ilişkin bilgilerin kullanılarak fosfinlerin bağ özelliklerinin araştırılması
2Mono ve difosfinlerin özelliklerinin öğrenilmesi.
3Aminofosfinlerin sınıflandırılması ve bu alandaki araştırmaların incelenmesi
4Fosfin kalkojenidlerinin özelliklerinin ve komplekslerinin incelenmesi
5Karben kimyasını yapı ve bağlanma özelliklerini Lisansdüzeyindeki bilgileri geliştirerek öğrenme
6Karben – metal komplekslerini araştırma veuygulama alanlarını öğrenme
7Mono ve difosfinlerin komplekslerinin yapı ve özelliklerinin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fosfin ve karben kimyası
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fosfin ve özelliklerri
2Mono ve difosfinler yapı ve bağlanma özellikleri
3Mono ve difosfinler yapı ve bağlanma özellikleri
4Elektronik geçişler ve enerjileri
5Aminofosfin ve aminofosfin kompleksleri
6Fosfin kalkojenidleri ve metal kompleksleri
7Fosfinlerin uygulama alanları
8Arasınav
9Fischer ve Schrock karbenleri ve özellikleri
10Karben-metal bağ özellikleri
11Karbenlerin sentezleri ve tepkimeleri
12Karbenlerin sentezleri ve tepkimeleri
13Karben kompleksleri
14Karben kompleksleri
15Karben metal komplekslerinin uygulama alanları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anorganik Kimya; Saim Özkar, Bekir Çetinkaya,Ahmet Gül,Yaşar Gök,1999 Anorganik Kimya;Saim Özkar,5.Baskı,2005 İnorganik Kimya; Nurcan Karacan, Perihan Gürkan,2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Sunma4624
Proje Hazırlama4624
Proje Sunma428
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)246
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
ÖÇ7          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr