Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102015081998Meyvecilikte Hormon UygulamalarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; hormonların (büyüme düzenleyici maddeler) yapısını, biyosentezini, taşınmasını, etki şekillerini ve meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanlarını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Murat İsfendiyaroğlu
Öğrenme Çıktıları
1Oksinler, stokininler, gibberellinler, absizik asit, etilen ve diğer bazı hormonların yapısını öğrenir.
2Hormonların biyosentezini öğrenir
3Hormonların bitki bünyesinde taşınmalarını ve etki şekillerini öğrenir.
4Hormonların birbirleriyle olan etkileşimlerini öğrenir
5Hormonların meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanlarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Oksinler, stokininler, gibberellinler, absizik asit, etilen, jasmonik asit, brassinosteroidler, salisilik asit ve poliaminlerin yapıları, etki şekilleri ve meyve yetiştiriciliğinde kullanım alanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oksinlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları, fizyolojik özellikleri ve etki mekanizması Hormon çözeltilerinin hazırlanışı
2Sitokininlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları, bitki bünyesindeki etki şekilleri Hormon çözeltilerinin hazırlanışı
3Gibberellinlerin yapısı, biyosentezi, taşınmaları ve etki şekilleri Hormon çözeltilerinin hazırlanışı
4Absizik asitin yapısı, biyosentezi ve bitki bünyesindeki etki şekilleri.Hormon çözeltilerinin hazırlanışı
5Etilenin yapısı sentezi ve bitki bünyesindeki etki şekilleri. Hormon çözeltilerinin hazırlanışı
6Jasmonik asitin yapısı, bitkiler üzerindeki etkileri Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları
7Brassinosteroidlerin yapıları ve bitkiler üzerindeki etkileri Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları
8Ara sınav
9Salisilik asitin yapısı ve bitkiler üzerindeki etkileri.Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları
10Poliaminlerin yapıları ve bitkiler üzerindeki etkileri Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları
11Meyve tutumunun teşvik edilmesi, Meyve kalitesinin artırılması, Meyve seyreltmesi ve hasat önü meyve dökümlerinin önlenmesi üzerine kullanılan hormonlar ve bunların kullanım zamanları, kullanım şekilleri ve dozları, Hormon çözeltilerinin hazırlanması Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları
12Çeliklerin köklenmesi üzerine kullanılan hormonlar ve bunların kullanım zamanları, kullanım şekilleri ve dozları Değişik meyve türlerinde hormon uygulamaları
13In vitro çalışmalarında (meristem kültürü, mikro çoğaltma, somatik embriyogenesis, organogenesis) kullanılan hormonlar ve bunların kullanım şekilleri ve dozları in vitro çalışmalarda hormon uygulamaları
14In vitro çalışmalarda (embriyo kültürü, anter kültürü, ovul kültürü, hücre kültürü vb.) kullanılan hormonlar ve bunların kullanım şekilleri ve dozları.in vitro çalışmalarda hormon uygulamaları
15Hormonların diğer kullanım alanları ve tüm konular hakkında genel değerlendirme in vitro çalışmalarda hormon uygulamaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Taiz, L. and Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi. Üçüncü baskıdan çeviri, Çev. Ed. Prof. Dr. İsmail Türkan, Palme yayıncılık, Ankara, 690s. 2. Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi. E. Ü. Zir. Fak. Yay. Ders Notları, No: 64/1, 368s. 3. Plant Propagation by Tissue Culture Vol. 1 (Chapter 5, Chapter 6 and Chapter 7, Editors: Edwin F. George, Michael A. Hall and Geert-Jan De Klerk 4. Plant Growth Regulators in Agriculture and Horticulture: Their Role and Commercial Uses (Editor: Amarjit S. BASRA) Ayrıca, dersin konusuyla ilgili dergiler ve internetteki web sayfaları da incelenerek tartışılacak.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Alan Çalışması10770
Okuma1410140
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1  3 2 5 
ÖÇ2  3 2 5 
ÖÇ3  3 2 5 
ÖÇ4  5   5 
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr