Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102015432010Bitkilerde Gen Ekspresyonu ve Analiz YöntemleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin; gen ekspresyonu mekanizmasının prokaryot ve ökaryot organizmalarda kavramasını , temel, aktif ve kromatin transkripsiyonda görev alan proteinlerin fonksiyonlarının anlaması, bitkilerde mRNA ların modifikasyonları, degradasyonu, lokalizasyonu, gen susturulması ve gen ekspresyonlarının regülasyonu ve analizleri hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist.Prof. Dr. Birsen ÇAKIR
Öğrenme Çıktıları
1Gen transfer tekniklerini öğrenebilmeli
2Gen ekspresyonu temel bilgilerini kullanabilme yeteneğine sahip olma
3Gen ekspresyonlarının işleyişi ve bitki fizyolojisi arasında ilişki kurabilme
4Gen ekspresyonu analizlerini anlayabilme ve verilen bir sorun için uygun tekniği belirleyip kullanabilme ve çözüm üretebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Transkripsiyon, Kromatin ve gen susturulması, mRNAların oluşumu ve olgunlaşması, Gen ekspresyonlarının regülasyonu, Gen ekspresyonu analiz yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Gen ekspresyonuna genel bakış, Transkripsiyon RNA Polymeraz enzimleri seminer
2Genlerin düzenleyici elementleri, Promoter The lac Operon Promoter The IL-2 Promoter Enhancer Silencer Response Elements seminer
3Prokaryotlarda transkripsiyon mekanizması lac Operon nun regülasyonu Jel elektroforez tekniği
4Ökaryotlarda transkripsiyon mekanizması Jel elektroforez tekniği
5Transcription Faktörleri ve motifleriRNA izolasyonu tekniği
6Histone acetilasyonu ve DNA metilasyonu PCR tekniği
7Kromatin ve gen susturulması PCR tekniği
8Arasınav
9mRNAların oluşumu ve olgunlaşması Polyadenylation “Splicing” Taşınma Lokalizasyon Seminer
10Gen ekspresyonlarının regülasyonu, Transkripsiyonel regülasyon Postranskripsiyonel regülasyon Seminer
11Translasyonel ve posttranslasyonel regülasyon Seminer
12Gen ekspresyonu analiz yöntemleri Transgenik bitki üretimi ile gen ekspresyonu analizi RT-PCR tekniği
13 Northern ve Dot blot analizleriNorthern ve Dot blot tekniği
14RT-PCR ve Real Time PCR seminer
15Seminer seminer
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Regulation of gene expression: molecular mechanisms, Gary H. Perdew, John P. Vanden Heuvel, Jeffrey ... - 2006 2. RNA and the Regulation of Gene Expression: A Hidden Layer of Complexity, Caister Academic Pres Edited by: Kevin V. Morris The Scripps Research Institute, La Jolla, USA 2008, ISBN: 978-1-904455-25-7 3. Practical Applications of Plant Molecular Biology (Paperback), R. J. Henry, Publisher: Chapman & Hall (January 1, 1997) , ISBN-10: 0412732203 4. Real-Time PCR: Current Technology and Applications, Julie Logan, Kirstin Edwards and Nick Saunders : 2009 ISBN: 978-1-904455-39-4
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik7214
Laboratuvar7214
Seminer177
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)249
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr