Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102015392016Tohumlarda Kaliteyi İyileştirici UygulamalarSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, tohumda kalite kavramı ve kaliteli tohumun taşıması gereken özellikler hakkında bilgi edinecekler, tohum yapısından ve çevresel faktörlerden kaynaklanan geç ve düzensiz çimlenme/çıkış sorunlarını, çimlenme/çıkış hızı ve gücünü artırıcı bazı ön uygulama yöntemlerini öğrenecek ve uygulayabilecekler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İbrahim DUMAN
Öğrenme Çıktıları
1Tohumlarda kalite kavramını ve kalite özelliklerini yorumlayabilme,
2Kalite iyileştirici uygulamaların sonuçlarını yorumlayabilme,
3Tohum kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaları pratikte kullanabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
• Tohumlardaki kalite özelliklerinin tanımlanması, • Tohumlarda kalite özelliklerini olumsuz etkileyen tohum ve çevresel kaynaklı sorunların tanımlanması, • Kalite özelliklerini iyileştirici uygulamaların tanımlanması, • Uygulamaların etkinliğinin belirlenmesi, • Farklı tür tohumlarında önerilen önçimlendirme uygulamalarının uygulama yöntemleri,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, tohum ve tohumda kalite kavramının tanımlanması,
2Tohumda kalite özellikleri,
3Tohumlarda kalite iyileştirici uygulamalar ve önceki çalışmalar,
4Tohumlarda heterojen ve homojen çimlenme/çıkış,
5Fide sektöründe ve tarla koşullarındaki heterojen ve homojen çimlenme/çıkış,
6Çimlenme ve çıkış özelliklerinin iyileştirilmesi uygulamaları,
7Tohumculuk sektöründe önerilen uygulamalar,
8Kalite özellikleri iyileştirilmiş tohumların depolanması,
9Küçük embriyolu tohumlarda kalite iyileştirici uygulamalar,
10Büyük embriyolu tohumlarda kalite iyileştirici uygulamalar,
11Uygulamaların takibi,
12Uygulama görmüş tohumlarda çimlenme/çıkış testi uygulanması,
13Çimlenme/çıkış testi takibi, Çimlenme/çıkış testi sonuçlarının değerlendirilmesi,
14Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şehirali, S., 1989. Tohumluk ve Teknolojisi. ISBN: 975-482-039-2, s:143-170. Bewley,J.D. and M.Black, 1994.SEEDS. Physiology of Development and Germination. Plenum pres. New York. Hampton,J.G., 2002. What is Seed Quality?. Seed Science and Technology, 30, pp:1-10. Duman, İ., 2005.Tohumlarda Kaliteyi İyileştirici Uygulamalar, Ege Üniversitesi, Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) Yayın No: 3, Cilt 2, s: 599-636. Bornova-İzmir. Anonymous, 2006. International Rules for Seed Testing. Seed Sci.& Tech., Vol: 27.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Laboratuvar130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr