Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025031998Zararlıların Populasyon EkolojisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; kültür bitkilerinde bulunan zararlıların populasyonlarında görülen artış ve azalışların nedenleri hakkında temel bilgileri almalarını, bu bilgileri bitki korumada değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
Öğrenme Çıktıları
1Zararlılarla karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilmede populasyon özelliklerinden yararlanabilme ve çözüm üretebilme,
2Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
3Populasyon ekolojisiyle ilgili bilgileri zararlılar ve bitki koruma açısından yorumlayabilme,
4Populasyon ekolojinin temel kuram ve kavramlarının tarımsal zararlıların yaşantısına uyarlanabilmesi,
5Ekolojik faktörlerle zararlıların populasyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi kurabilme,
6Zararlıların populasyon özellikleriyle ilgili bilgileri tarımsal savaşta kullanabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Populasyon ve populasyon ekolojisi hakkında genel bilgiler,Populasyonların genel özellikleri,- Populasyonların sayısal değişimlerini belirleyen parametreler,Populasyon dalgalanmaları,Doğal populasyonlarda dalgalanma nedenleri,Populasyon dalgalanmalarına etkide bulunan bağımsız değişkenlerin ölçüm yöntemleri,Hayat tabloları, anahtar faktör analizi ve doğurganlık tabloları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Populasyonun ve populasyon ekolojinin tanımı, temel kuram ve kavramlarKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
2Populasyonların genel özellikleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
3Populasyon yapısı ve populasyon büyüme tipleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
4Populasyonların sayısal değişimlerini belirleyen parametreler; doğum, ölümKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
5Populasyonların sayısal değişimlerini belirleyen parametreler; populasyon hareketleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
6Populasyon dalgalanmalarıKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
7Doğal populasyonlarda dalgalanma nedenleriKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
8Ara Sınav
9Populasyon dalgalanmalarına etki eden bağımsız ekolojik değişkenlerin ölçümüKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
10Hayat tablolarıKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
11Anahtar faktör analiziKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
12Anahtar faktör analiziKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
13Doğurganlık tablolarıKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
14Doğurganlık tablolarıKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
15Dönem ödevi ve rapor hazırlama, değerlendirilmesiKonu sunumu ve açıklaması, tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Önder, F., Hayvansal Zararlıların Populasyon Ekolojisi, Meta Basım, Bornova, İzmir, 94 s., 2004. Yardımcı Kitaplar: 1. Andrewarta, H. G., “Introduction to the study of animal populations” Chapman and Hall Ltd. London, 1973 2. Clarke, L.R., Geiger, P.W., Hughes, R.D., Morris, R.F., The Ecology of Insect Populations in Theory and Practice. Methuen and Co. Ltd., London, 232 pp., 1970. 3. Kocataş, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi (Beşinci baskı), Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 564 s.,1999. 4. Varley, G. C., Gradwell G. R., Hassel M. P., Insect Population Ecology. An Analytical Approach. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 212 pp., 1973.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ143444345
ÖÇ244555555
ÖÇ344555555
ÖÇ445555555
ÖÇ555555555
ÖÇ645555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr