Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025052003Zararlılarla Biyolojik SavaşSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; doğal düşmanları, özellikle biyolojik savaş etmenlerini familya ve tür düzeyinde tanıyabilmesini, bunları zararlıları baskı altında tutmada kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Doğal düşmanları ve özellikle biyolojik savaş etmenlerini familya ve tür düzeyinde tanıyabilme
2Tarımsal zararlının türüne göre uygun biyolojik savaş yöntemini ve biyolojik savaş etmenini önerebilme, rapor düzenleyebilme
3Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
4Biyolojik savaş yöntemlerinin ne olduğunu kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Biyolojik savaş ve biyolojik savaş etmenleri ile ilgili değimler, Biyolojik savaş yöntemleri, Biyolojik savaş etmenlerinin familya ve tür düzeyinde tanıtılması, Biyolojik savaş etmenlerinin uygulanmaları üzerinde örnekler verilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Biyolojik savaş üzerinde genel bilgilerTanışma
2Biyolojik savaş ve Biyolojik savaş etmenleri ile ilgili değimlerBiyolojik savaş etmenlerinin eldesi ve teşhisi gönderilmesi
3Biyolojik savaş yöntemleri, örneklerLaboratuarda üretimi yapılan biyolojik savaş etmenlerinin incelenmesi
4Biyolojik Savaş Etmenleri (Omurgalılar, Akarlar) Laboratuarda preparatlar üzerinde örneklerin incelenmesi
5Biyolojik Savaş Etmenleri, Avcı böcekler (Orthoptera, Dictyoptera,Dermaptera, Heteroptera)Laboratuarda ilgili takımlara ait avcı böceklerin incelenmesi
6Biyolojik Savaş Etmenleri, Avcı böcekler (Thysanooptera, Neuroptera)Laboratuarda ilgili takımlara ait avcı böceklerin incelenmesi
7Biyolojik Savaş Etmenleri, Avcı böcekler (Coleoptera)Laboratuarda ilgili takımlara ait avcı böceklerin incelenmesi
8Arasınav
9Biyolojik Savaş Etmenleri, Avcı böcekler (Coleoptera)Laboratuarda ilgili takımlara ait avcı böceklerin incelenmesi
10Biyolojik Savaş Etmenleri, Avcı böcekler (Diptera, Hymenoptera)Laboratuarda ilgili takımlara ait avcı böceklerin incelenmesi
11Biyolojik Savaş Etmenleri, Parazitoit böcekler (Hymenoptera)Laboratuarda ilgili takımlara ait parazitoit böceklerin incelenmesi
12Biyolojik Savaş Etmenleri, Parazitoit böcekler (Hymenoptera)Laboratuarda ilgili takımlara ait parazitoit böceklerin incelenmesi
13Biyolojik Savaş Etmenleri, Parazitoit böcekler (Hymenoptera)Laboratuarda ilgili takımlara ait parazitoit böceklerin incelenmesi
14Entomopatojenler (fungus, bakteri, virus, protozoa, nematodlar) Parazitoit böceklerin preparatlarının hazırlanması
15Ödev Sunumu ve DeğerlendirilmesiÖdev Sunumu ve Değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yoldaş, Z., Zararlılarla Biyolojik Savaş (Biyolojik Savaş Etmenleri) (Ders Notu), E.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü, Bornova-İzmir, 35 s., 2010. Yardımcı Kaynaklar: - Öncüer, C., 1997. Tarımsal Zararlılarla Biyolojik Savaş (Temel Bilgiler), Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 1, Aydın, 93 s. - Öncüer, C., 1991. Türkiye Bitki Zararlısı Böceklerin Parazit ve Predatör Kaatoloğu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 505, 354 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz414
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama14040
Rapor Sunma144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)214
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr