Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025061998Zoolojik NomenklatürSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin hayvansal isimlendirme kurallarını anlamalarını ve taksonomik problemlerin çözümünde fikir üretip karar verebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Serdar Tezcan
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası Zooloji İsimlendirme Yasası’nı kullanarak problem çözümünü bilmesi
2Zoolojik nomenklatürle ilgili önemli kavramları bilmesi
3Uluslararası Zooloji İsimlendirme Yasası’nın içeriğini bilmesi
4Konu ile ilgili proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
5Bitki koruma alanında kullanılan bilimsel isimlerin oluşturulması, doğru okunması, kalıcı ve kolay öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Zoolojik nomenklatürün kavramsal temelleri,• İsimlerin oluşturulması,• Tipler,• Yasanın ekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Zoolojik nomenklatür hakkında genel bilgi
2Yayının ve kullanılabilirliğin ölçüsü
3Yayının tarihi ve isimlerin geçerliliği
4İsimlerin oluşturulması ve düzeltilmesi
5Familya grup üzerindeki isimler
6Familya grup isimleri
7Cins grup isimleri
8Arasınav
9Tür grup isimleri
10Yazarlık ve homonimlik
11Tip kavramı
12Uluslararası Hayvansal İsimlendirme Komisyonu hakkında genel bilgi
13Yasanın ekleri hakkında genel bilgi
14Yasanın ekleri hakkında genel bilgi
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Lodos, N. & Önder, F., “Uluslararası Zooloji İsimlendirme Yasası”. E. U. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 472, 204 s. (1985). Yardımcı Kaynaklar: Anonymous, “The International Code of Zoological Nomenclature”. Fourth Edition. (1999). Mayr, E. “Sistematik Zoolojinin Prensipleri”. (Çev. N. Lodos). E. U. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 298, 360 s. (1979). Önder, F., “Taksonomi İlkeleri”. E.U. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 530, 87 s. (1998). Yüksel, H. & M. Doğanlar, “XV. Uluslararası Zooloji Kongresi’nce Kabul Edilen Uluslararası Zoolojik İsimlendirme Kuralı”. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayını. 156 s. (1984).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz414
Derse Katılım14228
Proje Sunma12525
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)249
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr