Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025132004Uygulamalı Bitki VirolojisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, kültür bitkilerinde hastalık oluşturan virüs ve viroidler hakkında ayrıntılı bilgileri kazanabilecek; familyalar düzeyinde bitki virüslerinin yapısını, genom organizasyonunu, hastalık mekanizması ve çoğalmasını; spesifik taşınma şekillerini açıklayabilecek; biyolojik, serolojik ve moleküler tanılama yöntemlerini yapabilecek; bitki virüs hastalıkları ile ilgili konuları ve kontrol stratejilerini yorumlayabilecek ve bunları uygulamalı olarak birleştirebilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mustafa Gümüş
Öğrenme Çıktıları
1Bitki patojeni virüs ve viroidlerin hastalık mekanizmalarını anlayabilme ve bunları yaptıkları çalışmalara uygulayabilme
2Viroloji bilimi içindeki bilgi ve kavramları fitopatoloji ilkeleri içinde yorumlayabilme
3Bitkilerde virüs ve viroidlerin neden olduğu hastalıkların teşhis ve tanılarında izlenecek yolları kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitki virüs ve viroidlerinin fitopatoloji bilimi içindeki yeri ve önemi; Kültür bitkilerinde oluşturdukları kantitatif ve kalitatif ürün azalışları ve simtomatoloji; Virüslerin ve viroidlerin morfolojisi ve sınıflandırılması; Çoğalma ve hastalık mekanizmaları; Virüs ve viroidlerin biyolojik, serolojik ve moleküler tanılama yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş; bitki virolojisinin tarihsel gelişimiArazi çalışması ve virüs şüpheli örneklerin toplanması
2Bitki virüslerinin içeriği ve yapısı; taksonomi ve isimlendirmeTest bitkilerinin tanıtılması
3Virüslerin konukçuda oluşturdukları makro ve mikro belirtiler, kültür bitkilerinde oluşturdukları kantitatif ve kalitatif ürün azalışlarıTest bitkilerinin tanıtılması
4Familyalar düzeyinde genom organizasyonu, replikasyon ve virüslerin çoğalmasıTest bitkilerine mekanik inokulasyon
5Familyalar düzeyinde genom organizasyonu, replikasyon ve virüslerin çoğalmasıSeyreltme noktasının belirlenmesi
6Bitki virüslerinin mekaniksel, tohum ve polenle taşınımı Sıcaklıkla inaktifleşme noktasının belirlenmesi
7Bitki virüslerinin vektörlerle taşınımıDAS ELISA uygulamaları
8Ara Sınav
9Bitki virüslerinin biyolojik yöntemlerle tanılanması IDAS ELISA uygulamaları
10Bitki virüslerinin biyolojik yöntemlerle tanılanması IITNA ekstraksiyonu
11Bitki virüslerinin serolojik yöntemlerle tanılanması IC DNA Sentezi
12Bitki virüslerinin serolojik yöntemlerle tanılanması IIPCR uygulamaları
13Bitki virüslerinin moleküler yöntemlerle tanılanması IElektroforez ve görüntüleme
14Bitki virüslerinin moleküler yöntemlerle tanılanması IIGrid hazırlama yöntemleri
15Ödev Sunumu ve DeğerlendirilmesiÖdevlerin tartışılması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Walkey, D:G:A, 1985. Applied Virology. Heineman, London, xiv+329. Matthews, R:E:F., 1991. Plant Virology. Academic Press, London, xviii+835.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama14444
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)229
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr