Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025191998Böceklerle Bitkiler Arasındaki Besin İlişkileriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; böceklerle bitkiler arasındaki besin ilişkilerinin uygulamalı entomoloji açısından önemini açıklayabilmek ve bu bilgileri bitki koruma alanında kullanabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
Öğrenme Çıktıları
1 Besinin alınması, besin tercihi, arama, beslenme ve beslenmeyi etkileyen faktörler ile zararın oluşmasına etkisini ilişkilendirebilme,
2Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme.
3Besin ve beslenmenin temel kuram ve kavramlarının tarımsal zararlıların beslenmesine uyarlanabilmesi,
4Böceklerle bitkiler arasındaki besin ilişkilerini bitki koruma açısından yorumlayabilme,
5Böceklerin besin çeşitleri ve besin çeşitliliği ile böceğin oluşturacağı zarar arasındaki ilişkiyi kurabilme,
6Zararlılarla karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilmede besin ve beslenme özelliklerinden yararlanabilme ve çözüm üretebilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Besinin organizmadaki görevi ve özellikleri,Besinin böcekler için uygunluk kriterleri,Böcek besinlerinin çeşitleri ve besin çeşitliliğinin böcek için önemi,Besin tercihi, besin arama, besinin alınması,Beslenme ve beslenmeyi etkileyen faktörler,Böceklerle bitkiler arasındaki besin ilişkilerinin uygulamalı entomoloji açısından önemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Besinin tanımı ve genel kavramlar
2Besinin organizmadaki görevi ve özellikleri
3Böceklerin besin maddeleri
4Besinin böcekler için uygunluk kriterleri
5Besinin böcekler için uygunluk kriterleri
6Böcek besinlerinin çeşitleri
7Besin çeşitliliğinin böcek için önemi
8Ara Sınav
9Besin tercihi
10Besin arama, besinin alınması
11Beslenme ve beslenmeyi etkileyen faktörler
12Beslenme ve beslenmeyi etkileyen faktörler
13Böcek beslenmesinin bitkilere etkileri
14Böceklerle bitkiler arasındaki besin ilişkilerinin uygulamalı entomoloji açısından önemi
15Dönem ödevi ve rapor hazırlama, değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Karsavuran, Y., Böceklerle Bitkiler Arasındaki Besin İlişkileri, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir, 68 s., 2010. Yardımcı Kitaplar: 1. Abrahamson, W. G., Plant-Animal Interactions, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 480 pp., 1989. 2. Ahmad, S., Herbivorous Insects, Host- Seeking Behaviour and Mechanisms, Academic Press, Inc., London, 257 pp., 1983. 3.Bernays, E. A., Chapman, R. F., Host- Plant Selection by Phytophagous Insects, Chapman & Hall, Inc., London, 312 pp., 1994. 4. Chapman, R. F., G. De Boer, Regulatory Mechanisms in Insect Feeding, Chapman & Hall, Inc., New York, 398 pp., 1995. 5. Strong, D. R., Lawton, J. H., Southwood, R., Insect on Plants, Community Patterns and Mechanisms, Blackwell Scientific Publications, London, 313 pp., 1984.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)216
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr