Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025252004Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Araştırma SüreciSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri; bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşın temel prensiplerini ,biyolojik savaşta yararlanılan mekanizmaları tanıtmak, biyolojik savaş araştırma sürecinin tüm evrelerini deneysel olarak göstermek, biyolojik savaşta kullanılan etmenleri ve hastalıklarla biyolojik savaşta başarı kazanmış mikroorganizmaların elde edilme yöntemlerini kavramasını, bunların Dünya genelinde ticari olarak kullanılan formulasyonlarını tanımasını sağlamak, bitki hastalıklarıyla biyolojik savaş ve biyoformulasyon araştırmalarında proje hazırlamanın temel kavram ve ilkelerini irdelemek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
Öğrenme Çıktıları
1Uygun yöntem ve teknikler kullanarak hastalıkların baskı altına alınması için proje hazırlayabilme, çözüm, öneri bulabilme ve rapor düzenleyebilme
2Biyolojik savaşımda mikroorganizmalar arasındaki antagonistik etkileşim mekanizmalarını kavrayabilme
3Etkili biyolojik savaş elemanlarının bulunması, etkililik testleri geniş ölçekte üretilip formulasyonlarının elde edilmesi aşamalarını deneysel olarak kavrayabilme
4Biyolojik savaş araştırma sürecinin tüm evrelerini tanıyabilme
5Biyolojik savaş yöntemlerini ve ticari boyuttaki uygulamaları kavrayarak uygulayabilme
6Doğal denge ve hastalıklarla biyolojik savaşın ekolojik yorumu kavramları arasında ilişki kurabilme.
7Biyolojik savaş yönteminin ne olduğunu ve tarımsal savaş yöntemleri içerisindeki yerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaş konusunda bazı temel kavramlar, biyolojik savaşa en yatkın patosistem tipleri, biyolojik savaş araştırmalarında kullanılacak bitki materyallerinin araziden toplanması amacıyla tarla sörveylerinin planlanması, toplanan materyalden potansiyel antagonistik mikroorganizmaları izolasyonu, bazı biyolojik savaş mekanizmlerinin deneysel olarak gösterilmesi, en etkili potansiyel antagonistlerin seçimi için in vitro testler, saksı ve tarla denemelerinin kurulması ele alınmaktadır. Biyolojik savaş çalışmalarının son evresini etkili antagonistik mikroorganizmaların biyoformulasyonlarının elde edilmesi oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında: etkili bir biyolojik savaş elemanı (BSE) ‘nın nitelikleri, BSE ‘nın etkililiğini artırmak için yapılan genetik uygulamalar, biyoformulasyonların elde edilme süreci (substratın hazırlanması ve sterilizasyonu, fermentasyon, ayırma ve formulasyon), biyoformulasyon tipleri (toz, ıslanabilir toz, granül formulasyonlar, tohum kaplama), biyoformulasyonlarda aranan özellikler, bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşta ticari kullanıma sunulmuş biyoformulasyonlara ilişkin örnekler gibi konulara yer verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşta söz konusu olan temel kavramlar, biyolojik savaşın tanımıKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
2Doğal denge ve biyolojik savaş ile ilişkileri, biyolojik savaşın ekolojik yorumuKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
3Biyolojik savaşta geçerli etki mekanizmlarının tanıtılması, temel mekanizmalardan rekabetin ve hiperparazitliğin önemiKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
4Etkileşim mekanizmalarından antibiyosis, ,dayanıklılığın uyarılması ve kazandırılmış dayanıklılık kavramları ve örneklerKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
5Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşa en uygun hastalıklara örneklerKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
6Tarladan uygun örnek toplamak için survey planlama, Potansiyel antagonistlerin izolasyonuKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
7En etkili potansiyel antagonistlerin seçimi için in vitro testler:Konuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
8Ara Sınav
9En etkili potansiyel antagonistlerin seçimi için in vivo testler ve tarla denemeleriKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
10Biyoformulasyon için uygun antagonistin seçimine etkili faktörlerin tartışılması, biyolojik savaş elemanının etkililiğini artırmak için yapılan genetik uygulamalarKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
11Biyoformulasyonların elde edilme süreci (substratın hazırlanması ve sterilizasyonu, fermentasyon, ayırma ve formulasyon)Konuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
12Biyoformulasyon tipleri (toz, ıslanabilir toz, granül formulasyonlar, tohum kaplama)Konuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
13Biyoformulasyonlarda aranan özelliklerKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
14Bitki hastalıklarıyla biyolojik savaşta ticari kullanıma sunulmuş biyoformulasyonlara ilişkin örneklerKonuyla ilgili okuma ve deneysel uygulama
15Ödev Sunumu ve DeğerlendirilmesiÖdev Sunumu ve Değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.BORA,T., ÖZAKTAN, H., 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. - Prizma Matbaası, İzmir, 205 s. 2.H.D.BURGES, H.D., 1998.Formulation of Microbial Biopesticides: Beneficial microorganisms, nematodes and seed treatments. Kluwer Academic Publishers, 3. Cook, R.J. and Baker, K.F. 1983. Te Nature and Practice of Biological Control of Plant Pathogens, APS
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Proje Sunma11515
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)249
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr