Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025412004Temel MikolojiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; fungusların genel özelliklerinin anlatmak, beslenme, gelişme ve üremeleri konularında temel bilgileri öğretmek, bitki patojeni fungusların yer aldığı belli başlı taksonomik kategorileri tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF.DR. GÜLAY TURHAN
Öğrenme Çıktıları
1Fungusların sınıflandırılmalarına esas oluşturan yapısal farklılıkları kavrayabilme
2İnsan hayatı açısından taşıdıkları önemi anlayabilme
3Fungusları tanımamızı sağlayan üreme yapıları hakkında temel bilgileri kazanma
4Bitki hastalık etmeni fungusların yaşam çemberlerini öğrenebilme
5Fungusları diğer mikroorganizmalardan ayıran temel özellikleri öğrenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında verilecek konuların ana başlıkları özetle aşağıdaki gibidir: Funguslara genel bakış, f.ların genel özellikleri, f.larda beslenme, gelişme ve üreme, f.ların sınıflandırılması ve f. aleminin belli başlı taksonomik gruplarının tanıtılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Funguslara genel bakış, fungusların insanlık için önemleri ve canlılar içindeki yeri Tanışma
2Fungusların genel özellikleri, beslenme ve gelişmeleri Fungal kültürlerin makroskobik gözlemi, bölmesiz ve bölmeli hifin mikroskobik olarak incelenmesi
3Funguslarda eşeysiz üreme Farklı eşeysiz spor yapılarına örnekler
4Funguslarda eşeyli üreme Farklı eşeysiz spor yapılarına örnekler
5Fungusların sınıflandırılması ve adlandırılması Eşeyli spor örnekleri
6Kingdom Protozoa içinde yer alan fungus benzeri organizmalar Eşeyli spor örnekleri
7Kingdom Chromista içinde yer alan fungus benzeri organizmalarPatojen genusların eşeysiz veya eşeyli üreme yapılarınn mikroskobik incelenmesi
8Yarıyıl Sınavı
9Kingdom Fungi Chytridiomycetes ve Zygomycetes sınıflarında yer alan patojen genusların Mucor ve Rhizopus preparatlarının incelenmesi
10Phylum Ascomycota (Genel özellikler ve yaşam çemberi modeline örnek) Külleme etmenlerinin üreme yapılarına ait preparatların mikroskobik incelenmesi
11Ordo Rhytismatales (Genel özellikler ve yaşam çemberi modeline örnek)Bu kategoride yer alan fungal etmenlere ait preparatların mikroskobik incelenmesi
12Class Saccharomycetes (Mayaların genel özellikleri) ve Class Taphrinomycetes Mayalara ait kültürlerin makroskobik gözlemi, Taprina genusuna ait preparatların mikroskobik olarak incelenmesi
13Phylum Basydiomycota (Genel özellikler), Uredinales takımı Pas etmenlerine ait teliospor preparatlarının mikroskobik olarak incelenmesi
14Sınıf Ustilaginomycetes ( Sürme ve Rastık etmenlerinin tanıtılması, yaşam çemberi modelinin anlatılması) Sürme ve rastık etmenlerine ait teliospor preparatlarının mikroskobik olarak incelenmesi
15Genel Tekrar ve dönem ödevinin teslim alınması Uygulama Sınavı
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI 1. Turhan, G. Mikoloji Ders Notları, YARDIMCI KİTAPLAR • Alexopoulos, C.J., Mims, C.W. and Blackwell, M. 1996. Introductory Mycology. John Wiley & „Sons, Inc. New York. • Arx, J.A. von. 1961. Pilzkunde. Verlag von J. Kramer. • Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C., Stalpers, J.A. 2001. Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi, 9th Edition, CABI,UK.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama11010
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr