Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025472007Kentsel EntomolojiSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; şehirlerde ve insanların diğer yaşam ortamlarında bulunan ve insanlara doğrudan veya dolaylı zarar veren hayvanların tanınmasını, zararlılık durumlarını ve ekonomik önemlerini benimsemelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
Öğrenme Çıktıları
1İnsanlara zarar veren önemli hayvanları tür düzeyinde tanıyabilmesi,
2Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
3Bu bilgiler ışığında savaşa karar verebilme ve rapor düzenleyebilme
4İnsanlara zarar veren hayvanlarla ilgili filogenetik yapıyı tanıyabilmesi
5Biyoloji ve zarar şekillerini bilmesi,
6Uygun yöntem ve teknikler kullanarak kentsel zararlılar ile ilgili sorunların çözümü için öneri yapabilme,
7Zararlılarla karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilmede türlerin özelliklerinden yararlanabilme ve çözüm üretebilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsanların yaşam ortamları ve şehirleşme,İnsanların yaşam ortamlarında bulunan hayvanların yer aldığı filumlar ve genel özellikleri,Arthropoda, filumunda yer alan önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri,Chordata filumunda yer alan önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri,- Zararlılar ve zararlılık durumları ve önemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsanların yaşam ortamları ve şehirleşme, özellikleri
2İnsanların yaşam ortamlarında bulunan hayvanların sınıflandırılması, ekonomik önemleri ve önemleri açısından diğer zararlı gruplarıyla karşılaştırılması
3Arthropoda filumuna bağlı önemli türlerin insan yaşamı açısından önemi, Arthropoda filumunun genel özellikleri ve sınıfları
4Crustacea, Diplopoda, Chilopoda sınıflarına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
5Arachnida sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
6Arachnida sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
7Insecta sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
8Ara Sınav
9Insecta sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
10Insecta sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
11Insecta sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
12Chordata filumuna bağlı önemli türlerin insan yaşamı açısından önemi, Chordata filumunun genel özellikleri ve sınıfları, Amphibia sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
13Mammalia sınıfına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
14Rodentia (Mammalia) takımına bağlı önemli türler, tanınmaları, önemleri, biyolojileri
15Dönem ödevi ve rapor hazırlama, değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Karsavuran, Y., Kentsel Entomoloji, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir, 106 s., 2010. Yardımcı Kitaplar: 1. Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1, T.C. Tar. Köyişl. Bak. Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Ankara, 283 s., 2008. 2. Baran, İ., Atatür, M. K., Türkiye Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenler), T.C. Çevre Bakanlığı Yayınları, Ankara, 214 s., 1998. 3. Ecevit, O., İnsan ve Hayvan Zararlısı Arthropod (Arthropoda)’lar. O.M.Ü. Zir. Fak. Ders Kitabı No.28, 296 s., 1998. 4. Kuru, M., Omurgalı Hayvanlar, Ata. Üniv. Yay. No: 646, Kazım Karabekir Eğitim Fak. Yay. No: 3 Ders Kitapları Serisi No: 3, Erzurum, 735 s., 1987. 5. Robinson, W. H., Urban Entomology. ChapmanHall, London, 430 pp., 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)221
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr