Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065131998Tarımsal Pazarlama AraştırmalarıSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencilerin pazarlama araştırması sürecini ve tekniklerini öğrenerek bunları tarımsal ürünler için uygulayabilmelerini sağlamaktır. Bu dersin alan öğrenciler sorunun tanımlanması, araştırma planının oluşturulması, verilerin toplanması, verilerin analizi ve yorumlanması ile araştırma raporunun hazırlanması konularında beceri kazanabilecekleridir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fazıl Akın OLGUN
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama araştırması türlerini ve bunlara yönelik süreçleri öğrenerek, uygulayabilme becerisinin kazandırılması
2Alternatifler arasından uygun pazarlama stratejilerinin belirlenmesi becerisinin kazandırılması
3Pazarlama Araştırması sürecinin ve aşamalarının kavranılması
4Uluslararası pazarlama ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
5Pazarlama araştırmalarının önemini kavrayabilme
6Ürünlerle ilgili markalama, ambalajlama, etiketleme gibi konularda stratejik kararların alınması sürecini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
 Pazarlama araştırmalarının tanımı ve önemi, işletme organizasyonu ve pazarlama bilgi sistemi içindeki yeri Pazarlama araştırmalarında problemin teşhisi ve tanımlanması, veri kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme ve verilerin toplanmasında kullanılacak yöntemlerin seçimi  Pazar bölümlerinin analizi, hedef pazar seçimi ve pazarlama karmasının planlanması  Uluslararası pazarlara açılmanın avantajları, uluslararası pazarlara giriş şekilleri, uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekilleri  Tüketici, ürün, dağıtım kanalı, reklam, fiyat ve dış pazar araştırması  Markalamanın, etiketlemenin ve ambalajlamanın tarımsal pazarlamadaki işlevlerinin ve katkılarının ortaya konulması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleriTanışma
2Pazarlama araştırmalarının tanımı ve önemi,işletme organizasyonu içindeki yeriOkuma-kaynak tarama
3Pazarlama araştırmasının pazarlama bilgi sistemindeki yeriOkuma-kaynak tarama
4Pazarlama araştırmalarında problemin teşhisi ve tanımlanması, veri kaynaklarının belirlenmesiOkuma-kaynak tarama
5Pazarlama araştırmalarında kullanılan örnekleme yöntemleri ve verilerin toplanmasında kullanılan yöntemlerOkuma-kaynak tarama
6Pazar bölümleme ve hedef pazar seçimiÖrnek olay incelemeleri
7Pazarlama karmasının oluşturulmasıÖrnek olay incelemeleri
8Arasınav
9Uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramlarOkuma-kaynak tarama
10Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerÖrnek olay incelemeleri
11Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme stratejileriÖrnek olay incelemeleri
12Dağıtım kanalı ve reklam araştırmalarıÖrnek olay incelemeleri
13Fiyat araştırması ve fiyatlandırma stratejileriÖrnek olay incelemeleri
14Dış pazar araştırma modeli ve dış pazar araştırmasında kullanılan yöntemlerÖrnek olay incelemeleri
15Tarımsal pazarlama araştıması konularında öğrenci sunumlarıÖğrenci sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Gilbert, A., Churchill, Jr., (1998), Marketing Research, University of Wisconsin, USA. 2. Pedberg, D.I., Titson, C., and Albisu, L.M., 2002, Agro-food marketing, Cab International, Zaragoza-Spain. 3. Tokol, T., 2000, Pazarlama Araştırması, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, Yayın No: 164, Bursa. 4. Schaffner, D.J., Schroder, W.R. and Earle, M.D.,1998, Food Marketing, New York. 5. Yükselen C., 2000, Pazarlama Araştırmaları, Detay Yayınları Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13226
Rapor Hazırlama155
Seminer11515
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)206
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1445 445       
ÖÇ2355  45       
ÖÇ3 55 555       
ÖÇ4    5         
ÖÇ53 4   4       
ÖÇ634533         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr