Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065151998Tarımsal Yatırım Projelerinin Etüt ve AnaliziSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere yatırım projesini yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırarak, alternatif yatırımlar arasında karar vermesini sağlamak, girişimçilik becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gamze SANER
Öğrenme Çıktıları
1Piyasa koşullarını inceleyerek Tarım, gıda ve tarımsal girdi üretimine ilişkin yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama becerisi
2Yatırım ile ilgili finans kaynaklarını bulma becerisi kazanma
3Yatırım projesi için gerekli bilgileri toplama ve analiz ederek karar verme becerisi kazanma
4Girişimcilik için gerekli olan birçok beceriyi kazanma
5Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla sorumluluk ve özgüven duygusunu geliştirebilme
6Piyasa Araştırması yapma becerisini kazanma
7Projede ekonomik, finansal ve teknik etüdler için piyasada nasıl hareket edileceğini öğrenme becerisi kazanma
8Geleceğe ilişkin tahmin yapma(projeksiyon yapma) becerisi
9Dönem ödevlerini yazma deneyimleri ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Plan, proje, yatırım, tarımsal yatırım projesi kavramları,Tarımsal yatırım projesi çesitleri, proje hazırlama ve değerlendirme aşamaları, tarımsal yatırım projelerinin teknik, ekonomik, ve finansal yönünün ortaya konması, Proje kapasite analizleri, proje gelir ve giderlerinin belirlenmesi, proje süresi, nakit akım tabloları, paranın zaman değeri, projenin bugünkü değeri, proje fikrinin doğuşu ve ön fizibilite etüdü, pazar etüdü, projenin teknik ve finansal yönünün ortaya konması, tarımsal yatırım projelerinin mali ve ekonomik yönden analizi, proje değerlendirmede risk ve duyarlık analizi, enflasyonist koşullarda proje değerlendirme teknikleri, Tarımsal yatırım projelerinde çevresel etki değerlendirmesi, .,yatırım kararı sonrası alınacak izinler, çesitli tarımsal yatırım projesi örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi
2Plan, proje, yatırım, tarımsal yatırım projesi kavramları,Tarımsal yatırım projesi çesitleri,
3Proje hazırlama ve değerlendirme aşamaları
4Tarımsal yatırım projelerinin teknik, ekonomik ve finansal yönünün ortaya konması,
5Pazar etüdü, Proje kapasite analizleri, min kapasitenin belirlenmesi
6Proje kuruluş yerinin seçimi, kapasite analizleri, proje fikrinin doğuşu ve ön fizibilite etüdü,
7Proje gelir ve giderlerinin belirlenmesi, proje süresi, nakit akım tabloları, paranın zaman değeri, indirgenmiş nakit akım hesaplamaları,
8Arasınav
9Projenin teknik yönü, projenin finansal yönü, yatırım teşvikleri,
10Tarımsal yatırım projelerinin mali ve ekonomik yönden analizi, bugünkü değer karşılaştırmaları ,İç Karlılık oranı, Geri Ödeme Ödeme Süresi, Fayda-Masraf oranı,Mali ve Ekonomik Rantabilite
11Proje değerlendirmede risk ve duyarlık analizi, enflasyonist koşullarda proje değerlendirme teknikleri,
12Dünyadan ve Türkiye’den çeşitli yatırım projesi örnekleri
13Tarımsal yatırım projelerinde çevresel etki değerlendirmesi
14Pert ve Gantt Şemaları,Kritik Yol Yöntemi, MS Project Uygulamaları
15Proje Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Albayrak, Burhan, 2005, Proje Yonetimi, Nobel Yayin, Ankara. Dogruer, Mete, 2005, Uretim Organizasyonu ve Yonetimi, Alfa Yayinlari 1540.Devlet Yatırım Bankası, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi,Cilt 1-2 Ankara, Ekim(1985). -Erkuş, Ahmet, Rehber, Erkan, Proje Hazırlama Tekniği, Ankara Universitesi Ziraat Fakültesi, Yayın no: 1496, Ankara, (1998). -FAO, Proceedings of The Training Course on Agricultural and Rural Development Projects Analysis and Monitoring, Gumuldur, Turkey, 27 April to 5 June.(1981) -Francis, Jack Clark, Investments: Analysis and management, Fifth Edition 1Mc-graw –Hill Book Co., Printed in Singapore(1991). -Gıttınger, J.Price, Economic Analysis of Agricultural Projects , The Economic Instıtute of The World Bank, U.S.A, (1982). Inan, Hakkı , Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği, Tekirdağ,(2000). Kotler, Philipp, Pazarlama Yönetimi, (Çeviren: Nejat Muallimoğlu), Beta Yayınevi, Yayın no:1035, İşletme-ekonomi dizisi: 2.112, Ekim, (2000). Korkmaz, Turhan ve Mehmet Pekkaya, (2005), Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi. .Aksöz, İbrahim(1999), Fabrika Organizasyonu, E.Ü.Mühendislik Fak., Bornova-İzmir. -Reutlinger, Shlomo, Technique for Appraisal under Uncertainity, The John Hopkins University , London.(1970) -Riggs, James L., Engineering Economics, Mc-Graw-Hill Inc., U.S.A.,(1982). -Sarıaslan, Halil, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Turhan Kitabevi, Ankara, (1990). -T.C. Ziraat Bankası, Proje Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Tarımsal Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Yayın no:23. -Yurdakul, Oğuz, , Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ç.Ü. Yayın No: 147, Ders Kitapları: A-48, Adana., 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz515
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması14228
Proje Hazırlama12525
Proje Sunma12525
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 5  5         
ÖÇ2        5     
ÖÇ3     55       
ÖÇ4  5           
ÖÇ5        5   4 
ÖÇ6              
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9  5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr