Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065162001Mikroekonomik AnalizSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı temel ekonomi bilgileri ile donanmış olan öğrencilere, mikroekonomi teorisini ve teorinin uygulama ile bağlantısını anlama; edindiği bilgileri analiz amaçlı olarak kullanma becerilerini kazandırmaktır. Derste mikro ekonominin matematiksel uygulamaları üzerine yoğunlaşılacak olup, teorinin, temel olarak, arz ve talep araştırmalarındaki yeri, araştırma makaleleri üzerinde incelemelerin de yardımıyla, anlatılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Canan Abay, Prelector Dr. Özlem Karahan Uysal
Öğrenme Çıktıları
1Mikroekonomik problemlerin analizine doğru yöntemlerle yaklaşabilme
2Mikroekonomide değişkenler arasındaki ilişkileri grafiksel, sayısal ve sözel olarak analiz edebilme
3Sınıf içi örnek olay çalışmaları, tartışma ve problem çözme yoluyla özgüven duygusunu geliştirebilme
4Dönem ödevlerini yazma deneyimleri ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisinin gelişmesi
5Güncel ekonomik ilişkileri ve olayları mikro ekonomi teorisi ışığında yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Tüketici davranışları teorisi (Fayda Fonksiyonları, Dualite Teoremleri, Risk İçeren Durumlarda Seçim Problemi, Optimizasyon, Talep Fonksiyonları, Esneklikler) • Firma teorisi (Üretim Fonksiyonları, Üretimde Dualite, Belirsizlik Altında Üretim, Arz Analizleri, Esneklikler, Optimizasyon, Girdi Talep Fonksiyonları, Maliyet Fonksiyonları, Kar Fonksiyonları, Kar Maksimizasyonu) • Piyasa Dengesi ve Genel Denge (Kısmi Denge ve Genel Denge Analizleri; Statik ve Dinamik Analiz) • Refah Ekonomisi (Pareto Optimumu, Sosyal Refah Kriterleri, Sosyal Refah Fonksiyonları, Sosyal Refahın Maksimizasyonu, Etkinlik ve Piyasa Başarısızlığı)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tüketici davranışları teorisi, Fayda Fonksiyonları
2Tüketici davranışları teorisi, Dualite Teoremleri
3Tüketici davranışları teorisi, Risk İçeren Durumlarda Seçim Problemi, Optimizasyon
4Tüketici davranışları teorisi, Talep Fonksiyonları, Esneklikler
5Firma teorisi, Üretim Fonksiyonları
6Firma teorisi, Üretimde Dualite, Belirsizlik Altında Üretim
7Firma teorisi, Arz Analizleri, Esneklikler
8Arasınav
9Firma teorisi, Girdi Talep ve Maliyet Fonksiyonları
10Firma teorisi, Kar Fonksiyonları, Kar Maksimizasyonu
11Piyasa Dengesi ve Genel Denge, Kısmi Denge Analizi
12Piyasa Dengesi ve Genel Denge, Genel Denge Analizi
13Piyasa Dengesi ve Genel Denge, Statik ve Dinamik Analiz
14Refah Ekonomisi, Pareto Optimumu, Sosyal Refah Kriterleri, Sosyal Refah Fonksiyonları
15Refah Ekonomisi, Sosyal Refahın Maksimizasyonu, Etkinlik ve Piyasa Başarısızlığı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Varian, Hal R., Microeconomic Analysis, Second Edition, W&W Norton Company Inc., New York, (1984). Henderson James M., Richard E. Quant, Mikro İktisat: Matematiksel Bir Yaklaşım, Gazi Kitabevi, (1998). Browning Edgar K., Mark A. Zupan, Microeconomic Teory & Applications, Addison-Wesley Longman, Inc., (1999). Bulmuş İsmail, Mikroiktisat, Cantekin Matbası, (2003). Ünal Targan, Kadir Tuna, Mikroekonomik Analiz, Güncel Yayıncılık: 248, İstanbul, (2005). Mankiw, N. Gregory, Principles of Microeconomics, Thompson South-Western, 4th Edition, .2006, ISBN: 978-0324319163 Mankiw N. Gregory, Mark P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, 2007. Ünsal Erdal, Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara (2007) Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, Ekin Kitapevi, 2009. Mikroekonomik Teorinin uygulamalarına örnek teşkil edebilecek, bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü10440
Rapor Hazırlama12828
Makale Kritik Etme4416
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13636
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1344   4     4 
ÖÇ2344   4     4 
ÖÇ3     4  444 44
ÖÇ4444  44 444 44
ÖÇ5444   4     4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr