Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065191998Yönetim EkonomisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; işletmenin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli yönetim işlevlerini en etkin şekilde uygulayabilme becerisine sahip olacaklardır. Ayrıca, yönetimle bağlantılı süreçler, işletme yönetim teknikleri yanında, işletme yönetiminde güncel konular, yüksek performanslı ekip oluşturma gibi günümüzde uygulamada öne çıkan konuları kavrayabilme ve sorunları çözebilme becerisine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fazıl Akın OLGUN - Prof. Dr. Mehmet Metin ARTUKOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1İşletme yönetim teknikleri arasında seçim yapabilme
2İşletmenin başarısı için söz konusu fonksiyonları yönetebilme
3İşletmelerde yönetim fonksiyonlarının etkin kullanımının önemini kavrayabilme
4İşletmelerinde yönetim ile ilgili her konuda görev alabilme, gerektiğinde danışmanlık yapabilme
5İşletme yönetiminde güncel gelişmelere göre gerekli planları hazırlayabilme ve bunların yönetimini üstlenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletmeleri için yönetim, yönetici, lider, CEO kavramlarının genel olarak incelenmesi; İyi bir yöneticinin özellikleri, yönetim süreci, profesyonel yönetim uygulamalarının tanıtılması; Amerikan tipi, Z tipi yönetim şekilleri analizi; Yönetim fonksiyonları ve işletmeler açısından öneminin ortaya konulması; Küreselleşme ve yönetim açısından değerlendirilmesi; Örgüt yönetimi ve örgütsel davranış konuları; Toplam kalite yönetiminin işletmeler açısından gerekliğinin açıklanması; Mal ve Stok yönetimi, arz zinciri yönetimi uygulamalarının işletmeler açısından değerlendirilmesi; Kariyer yönetimi, zaman yönetimi, stres ve kriz yönetimi uygulamaları; İnsan kaynakları yönetimi, iş değerlemesi, işveren-işçi ilişkileri ve iş yasalarının işletmeler açısından değerlendirilmesi; İş analizi, işe alma ve yerleştirme uygulamaları; Yönetim ekonomisine ilişkin sorunlar ve çözümüne ilişkin önerilerin belirlenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleriTanışma
2Yönetim, yönetici, lider, idareci, CEO kavramları, farklılıkları ve işletmeler açısından önemi Okuma-Kaynak tarama
3Yönetim yaklaşımları, Amerikan ve Z-tipi yönetimin karşılaştırmalı analizi Okuma-Kaynak tarama
4Yönetim fonksiyonları (planlama, örgütlenme, yürütme) uygulamalarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
5Yönetim fonksiyonları (koordinasyon, kontrol) uygulamalarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
6Küreselleşme ve yönetim açısından analizi Okuma-Kaynak tarama
7Örgütlenme, örgüt yönetimi, örgütsel davranış, çatışma, rekabet ve işbirliği ilişkileri Okuma-Kaynak tarama
8ARA SINAV
9Toplam kalite yönetimi ve işletmeler açısından gerekliliğinin ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
10Mal ve Stok yönetimi, arz zinciri yönetimi uygulamaları Okuma-Kaynak tarama
11Kariyer yönetimi, zaman yönetimi, stres ve kriz yönetimi, uygulamalarıOkuma-Kaynak tarama
12İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları Okuma-Kaynak tarama
13İş değerlemesi, işveren-işçi ilişkileri ve iş yasalarının işletmeler açısından değerlendirilmesiOkuma-Kaynak tarama
14İş analizi, işe alma ve yerleştirme uygulamalarıOkuma-Kaynak tarama
15Yönetim ekonomisine ilişkin sorunlar ve çözümüne ilişkin önerilerin belirlenmesiGözlem yapma
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KİTAPLAR: 1) Doğan,M., İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir,1998. 2) Budak, G., Budak, G., İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, 2004. 3) Ülgen,H., Mirze,S.K., İşletmelred Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları, No: 113, İstanbul,2004. 4) Eren,E., Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları No: 1067, İstanbul, 2001. 5) Doğruer, İ.M., Üretim, Organizasyon ve Yönetim, Alfa Yayınları No: 1540, İstanbul, 2005. 6) Şimşek, M.Ş., Yönetim ve Organizasyon, Güney Ofset, Konya, 2005. 7) Bolgün, K.E., Akçay, M.B., Risk Yönetimi, Scala yayıncılık, Haziran, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Sunma515
Bireysel Çalışma12560
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12727
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14114
Rapor5945
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1     43    23 
ÖÇ2   3 4    33  
ÖÇ3   3 5     333
ÖÇ4           333
ÖÇ5     43   3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr