Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065201998Tarımsal Yayımda İzleme ve DeğerlendirmeSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; bir tarımsal yayım etkinliğinde veya projesinde geleneksel ve katılımcı yaklaşımlarla izleme ve değerlendirme yapabilme bilgi ve becerisini elde edecekler ve sistemini kurabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Tayfun Özkaya
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal yayımda izleme ve değerlendirmenin önemini kavrama
2Herhangi bir tarımsal yayım projesi için katılımcı bir izleme ve değerlendirme sistemi tasarlayabilme
3Tarımsal yayımda izleme ve değerlendirmede katılımcı yaklaşımları kavrama
4İzleme ve değerlendirmede uygulanan teknikleri pratik olarak uygulayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal yayımda izleme ve değerlendirme-tanımlar ve felsefesi; İzleme ve değerlendirmede tarihsel gelişim; İzleme ve değerlendirmede geleneksel yaklaşım; Katılımcı yaklaşımla izleme ve değerlendirme; Hedef ve göstergelerin belirlenmesi; Veri toplama; veri analizi, dokümantasyon, rapor yazımı ve paylaşım; Değerlendirme ve izlemede teknikler; Kurumsal öğrenim ortamı yaratılması;
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımsal yayımda izleme ve değerlendirme-tanımlar ve felsefesiTanışma
2İzleme ve değerlendirmede tarihsel gelişimOkuma-Kaynak tarama
3İzleme ve değerlendirmede geleneksel yaklaşımOkuma-Kaynak tarama
4Katılımcı yaklaşımla izleme ve değerlendirmeOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
5Hedef ve göstergelerin seçimiOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
6Veri toplama; veri analizi, dokümantasyon, rapor yazımı ve paylaşımOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
7Öğrenci çalışmalarının sunumuOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
8Öğrenci çalışmalarının sunumuOkuma-Kaynak tarama
9Ara sınavOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
10Değerlendirme ve izlemede geleneksel tekniklerOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
11Katılımcı izleme ve değerlendirme teknikleriOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
12Kurumsal öğrenim ortamı yaratılmasıOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
13Öğrenci izleme ve değerlendirme projelerinin sunumuOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
14Öğrenci izleme ve değerlendirme projelerinin sunumuOkuma-Kaynak tarama,
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Marisol Estrella and John Gaventa (1998) Who counts Realty? Participatory Monitoring and Evaluation: A Literature Rewiev, IDS, London. 2. Swiss Agency For Development and Cooperation (1997) Monitoring- Keeping in Touch with Reality, Berne.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Sunma41040
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  33  5555 435
ÖÇ23  4 35555 443
ÖÇ3   5  55554454
ÖÇ435 4  5554 434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr