Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065242001Doğal Kaynaklar Ekonomisi ve PolitikasıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı doğal kaynak kullanımı ve politikalarıyla ilgili konuları analiz etmek için, öğrencilerin ekonomik kavramları kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, piyasa sistemini, piyasa başarısızlığına neden olan dışsallıkları ve dışsallıkları giderecek mekanizmaları öğrenecek ve fayda-masraf analizlerini kavrayacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ela ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Ekonomik prensiplerin doğal kaynak kullanımı ve politikası analizlerinde nasıl uygulanacağını öğrenebilme
2Güncel çevre ve doğal kaynaklara ilişkin sorunları ekonomik bakış açısıyla yorumlayabilme
3Çevre sorunlarını incelemede grafiksel analiz araçlarını kullanabilme becerisi kazanabilme
4Dönem ödevlerini yazma deneyimleri ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirebilme
5Piyasalar sistemini, piyasa başarısızlığına neden olan dışsallıkları ve dışsallıkları giderecek mekanizmaları öğrenebilme
6Piyasa dışı değerleme yöntemleri gibi çevre ve doğal kaynak problemlerini analiz etme tekniklerini kavrayabilme
7Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla sorumluluk ve özgüven duygusunu geliştirebilme
8Doğal kaynak ve çevrenin kullanımı ve korunmasını kapsayan konuları anlayabilme ve analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Ekonomi, Çevre ve Doğal Kaynaklar Arasındaki Bağlantılar • Mülkiyet Hakları, Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesi • Doğal Kaynakların Tanımı ve Sınıflandırılması • Sürdürülebilir Kalkınma, Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği ve Sürdürülebilirliğin Ölçümü • Ekonomik Değerleme: Kavram ve Yöntemler • Fayda ve Masrafların Ölçülmesi ve Analizi • Türkiye’nin Doğal Kaynak Potansiyeli • Toprak ve Su Kaynakları Ekonomisi • AB ve Türkiye’de Uygulanan Çevre ve Doğal Kaynaklara Yönelik Politikalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi ve Temel Kavramlar
2Ekonomi, Çevre ve Doğal Kaynaklar Arasındaki Bağlantılar
3Mülkiyet Hakları ve Kamusal Mal ve Hizmetler
4Piyasa Başarısızlığı, Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesi
5Doğal Kaynakların Tanımı ve Sınıflandırılması, Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Kaynaklar
6Doğal Kaynaklar, Nüfus ve Ekolojik Ayak izi
7Doğal Sermaye ve Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilirliğin Ölçümü
8Ara sınav
9Ekonomik Değer Kavramı, Ekonomik Değerlemede Kullanılan Yöntemler
10Fayda ve Masrafların Ölçülmesi ve Analizi, Değerleme Teorisi ve Yöntemleri (Hedonik Fiyat Yöntemi, Seyahat Maliyeti Yöntemi, Koşullu Değerleme Yöntemi)
11Türkiye’nin Doğal Kaynak Potansiyeli, Türkiye’de Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları
12Toprak ve Su Kaynakları Ekonomisi, Toprak ve Su Kaynaklarının Arzı, Talebi, Yararlanma İlkeleri, Sorunları, Çevresel ve Ekonomik Yaklaşımlar
13AB’de Uygulanan Çevre ve Doğal Kaynaklara Yönelik Politikalar
14Türkiye’de Uygulanan Çevre ve Doğal Kaynaklara Yönelik Politikalar
15Ödev Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 2. Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007). Environmental Economics in Theory and Practice, ISBN: 139780333971376 3. Tietenberg, T. (2004). Environmental Economics and Policy, ISBN: 0321194128. 4. Karacan, A.R. (2007). Çevre Ekonomisi ve Politikası, E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:6, ISBN: 9789754837513.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama14040
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma8756
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 5 5          
ÖÇ24  4  3   3 5 
ÖÇ3 44        3  
ÖÇ4455  44  5  4 
ÖÇ5 4 34      3  
ÖÇ6 5543      4  
ÖÇ7  3  555554 55
ÖÇ85543      33  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr