Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065272002Tarımsal Çevre EkonomisiSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı ekonomik araştırmalarda kullanılan teori ve yöntemlerin tarımsal çevre sorunlarını anlamak ve çözmek için kullanma yollarını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ela ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Dönem ödevi yazma deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme
2Tarımsal çevre sorunlarına ekonomik yaklaşımın ardındaki temel prensipleri öğrenebilme
3Piyasa dışı değerleme yöntemleri gibi çevre sorunlarını analiz etme tekniklerini kavrayabilme
4Dönem ödevi yazma deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme
5Toprak, su ve diğer doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve korunmasını sağlayıcı uygulamaları anlayabilme
6Çevre sorunlarına çözümler üretmeyi ve kişisel seçimlerde doğru kararlar almayı sağlayacak analitik bakış açısını kazanma
7Çevre sorunlarını incelemede grafiksel araçları kullanabilme becerisi kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşım, Ekonomik Büyüme, Çevre ve Tarım • Kamusal Mallar, Tarımsal Dışsallıklar ve Çözüm Alternatifleri • Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım • Kıtlık, Doğal Kaynaklar ve Tarım • Toprak ve Su Kaynakları Kullanımı ve Çevre Sorunları • Ekonomik Değerleme: Kavram ve Yöntemler • Fayda ve Masrafların Ölçümü • Tarım ve Çevre Konusunda Bölgesel Örnek Olaylar • Tarımsal Çevre Sorunları ve Politikalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi ve Temel Kavramlar
2Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşım, Ekonomik Büyüme, Çevre Sorunları ve Tarım
3Kamusal Mallar, Mülkiyet Hakları ve Dışsallıklar
4Tarımsal Dışsallıklar ve Piyasa Başarısızlıkları
5Dışsallıklar için Tarım ve Tarım Dışı Çözüm Alternatifleri
6Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım
7Kıtlık Kavramı, Doğal Kaynaklar ve Tarım
8Ara sınav
9Arazi Kaynağı, Kullanımı ve Çevresel Sorunları
10Su Kaynakları, Kullanımı ve Çevresel Sorunları
11Ekonomik Değerleme: Kavramlar ve Yöntemler
12Piyasaya Dayalı ve Piyasa Dışı Değerleme Yöntemleri
13Tarım ve Çevre Konusunda Bölgesel Örnek Olaylar
14Tarımsal Çevre Sorunları ve Bu Sorunlara Yönelik Politikalar
15Rapor Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 2. Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007). Environmental Economics in Theory and Practice, ISBN: 139780333971376 3. Tietenberg, T. (2004). Environmental Economics and Policy, ISBN: 0321194128. 4. Karacan, A.R. (2007). Çevre Ekonomisi ve Politikası, E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:6, ISBN: 9789754837513.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama13535
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)215
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1     35 545444
ÖÇ25545       4  
ÖÇ34555          
ÖÇ4     35 545444
ÖÇ555 5          
ÖÇ653 34534 55 45
ÖÇ7 553          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr