Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065282001Kooperatif İşletme Ekonomisi ve YönetimiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; kooperatiflerin diğer tarımsal işletmelerden farklı olan ekonomik davranış özelliklerini anlayarak, bir kooperatif işletmenin yönetiminde kullanılan önemli bazı ekonomik özellikleri öğrenerek, başarılı bir kooperatif işletme için gerekli unsurları kullanabilme becerisi kazanacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Murat Yercan
Öğrenme Çıktıları
1Tarımın sorunları için kooperatifçiliğin önemli bir araç olduğunu kavrayabilme
2Kooperatif işletmelere uygun projeler hazırlayabilme ve bunların yönetimini üstlenebilme
3Kooperatifçiliği geliştirici ve sorun çözücü politikalar üretebilme
4Tarımsal kooperatiflerin tarım sektörünün hangi tip sorunlarını çözebileceği konusunda fikir yürütebilme
5Kooperatifin içsel sorunlarına projeye dayalı yaklaşım
6Kooperatif projelerini yönetebilme
7Kooperatiflerde işletme başarısı için gerekli olan unsurları tespit edebilme ve bunları yönetebilme
8Kooperatif işletmelerde görev alabilme, danışmanlık yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Tarımda örgütlenme modellerinin ayrıntılı analizi *Kooperatiflerin işletme sorunları ve bunlara ekonomik yaklaşımlar *Bazı yasal düzenlemeler karşısında kooperatif işletmelerin durumu *Türkiye’de faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin detaylı incelenmesi *Kooperatifçiliğin başarısı için yöneticiye düşen görevlerin ortaya konulması *Tarım Kooperatiflerinin Ekonomik Faaliyetleri *Gıda Sanayinde kooperatiflerin yeri ve önemi *İkinci nesil kooperatiflerin tanıtılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2Tarımda örgütlenme modellerinin detaylı analizi ve tarımsal sorunlarla olan ilişkisi, İkinci nesil kooperatiflerin tanıtımı ve Türkiye kooperatifçiliğine uygulanabilirliliği
3Tarım-Sanayii bütünleşmesi ve kooperatifler, Gıda sanayinde kooperatiflerin yeri ve önemiGıda sanayisine kooperatif örgütler
4Kooperatif İşletmelerde Tedarik ve Değerlendirme Faaliyetlerinin Analizi-Arz zincirinde kooperatif işlermelerin yeri ve önemiÖrnek olayların tartışılması
5Kooperatiflerin farklı piyasa koşullarında ekonomik davranışları; Monopol, oligopol, düopol piyasalarda kooperatiflerKonu Sunumu
6Tarım Kooperatiflerinin Ekonomik Faaliyetlerinin Analizi; Ürün AlımlarıÖrneklerle anlatım
7Tarımsal Kooperatiflerin Ekonomik Faaliyetleri: Tedarik HizmetleriÖrnek olaylarla sunum
8Arasınav
9Tarımsal Kooperatiflerde Ekonomik Faaliyetler: İşleme Faaliyetleri ve PazarlamaÖrnek olaylarla sunum
10Kooperatiflerde Fiyatlandırma Politikalarının AnaliziÖrnek olaylarla sunum
11Kooperatif İşletmelerde başarıyı Etkileyen Faktörler ve Yöneticinin ÖnemiKonu Sunumu
12Türkiye'de Kooperatiflerin Projelerden Yararlanma Olanaklarının Analizi ve Kooperatiflere Yönelik Projeli UygulamalarKonu Sunumu
13AB'de Bazı Ülkelerde Tarımsal Kooperatifçiliğin Analizi Literatür okuma ve sunum
14AB'de Kooperatif Benzeri Diğer Örgütlenme Modelleri Literatür okuma ve sunum
15AB ve Türkiye'de Kooperatiflerin Federatif Örgütlenmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Mülayim, Z.G., Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, 2003. Ankara. 2) İnan, i.H., Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, İTO Yayınları, No:2004-40, 2004, İstanbul. 3) Çıkın, A., Karacan, A.R., Genel Kooperatifçilik, Ege Ün. Basımevi, 1994, İzmir. 4) Mülayim, Z.G., Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik, Bilgi Yayınevi, 1975, İstanbul. 5) Anonimous, Restructuring Agricultural Cooperatives, 2004, Rotterdam. 6) Duymaz, İ., Kooperatif İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, 1986,İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama4416
Rapor Sunma428
Bireysel Çalışma148112
Okuma1010100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12 3  2  2  3  
ÖÇ2         3  3 
ÖÇ3   3          
ÖÇ42  1  2  2  45
ÖÇ51 22   3      
ÖÇ62  2  2 2  2 3
ÖÇ7      3       
ÖÇ8   3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr