Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065292004Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve PazarlamasıSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’de de organik tarım ürünleri gerek üretim, gerekse pazarlama yönüyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmakta ve gelecek yıllarda bu katkının daha da artması beklenmektedir. Bu dersin amacı da konunun teknik yönü de dikkate alınarak ekonomik analiz yapabilecek lisansüstü öğrencilerine organik ürünlerin ekonomisi ve pazarlaması konusunda gerekli bilgileri aktarmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gamze SANER, Prof. Dr.Ela ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Organik tarımın önemini kavrama
2Organik tarım kavramına ve organik tarım mevzuatına hakim olma,
3Organik tarıma yönelik politikaları ekonomik açıdan değerlendirebilme,
4Dönem ödevlerini yazma deneyimleri ile bireysel araştırma, analiz ve sentez yapma ve sorumluluk üstlenme becerisini geliştirebilme.
5Organik Tarımın çevre boyutu ve sürdürülebilirliği konusundaki bilgilere hakim olma,
6Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla sorumluluk ve özgüven duygusunu geliştirebilme
7Dünya’da ve özellikle Türkiye’de hızla gelişmekte olan organik tarım sektörünün çeşitli aşamalarında görev üstlenebilecek bilgi düzeyine sahip olma,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Organik Tarım Kavramı, Temel İlkeleri ve Özellikleri,Organik Tarımın Ekonomi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Boyutu,Organik Ürünlerde Kontrol ve Sertifikasyon,Organik Ürünlerin Üretimi ve Ekonomisi,Yasal Uygulamalar ve Standartlar, Organik Ürünlerin Pazarlaması, Organik Ürünlerin Arz ve Talebi, Pazarlama Kanalları ve Pazarlama Marjları, Organik Ürünlerde Tüketici Tercihleri ve Fiyat Oluşumu, Organik Ürünlerde Pazarlama Stratejileri ve Pazar Trendleri, Organik tarımın finansmanı, Organik Tarım Ürünlerine Yönelik Pazarlama Araştırmaları, Organik Ürünlerin Üretim ve Pazarlamasında Kooperatif, Birlik ve Diğer Üretici Örgütleri, Organik Tarımın Geliştirilmesinde Bilgi, Yayım, Eğitim ve Araştırma Olanakları, Organik Tarım Ürünlerine Yönelik Politikalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi Tanışma
2Organik Tarım Kavramı, Temel İlkeleri ve Özellikleri, Organik Tarımın Gelişimi
3Organik Tarımın Ekonomi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Boyutu
4Organik Tarım Kanunu, Organik Ürünlerde Kontrol ve Sertifikasyon
5Organik Ürünlerin Üretimi ve Ekonomisi, Yasal Uygulamalar ve Standartlar, Organik Ürünlerin Fiziksel ve Ekonomik Performansının Değerlendirilmesi,Organik ve Konvansiyonel Tarımsal Üretimde Ekonomik Karşılaştırmalar
6Organik Ürünlerin Arz ve Talebi
7Arasınav
8Organik Tarımsal Ürünlerin Pazarlaması Organik Ürünlerde Pazarlama Kanalları ve Pazarlama Marjları ,Organik Ürünlerde Tüketici Tercihleri ve Fiyat Oluşumu,Organik Ürünlerde Pazarlama Stratejileri ve Pazar Trendleri,Organik Tarım Ürünlerine Yönelik Pazarlama Araştırmaları
9Organik Ürünlerin Üretim ve Pazarlamasında Kooperatif, Birlik ve Diğer Üretici Örgütleri
10Organik Tarımın Geliştirilmesinde Bilgi, Yayım, Eğitim ve Araştırma Olanakları
11AB’de ve ABD’de Organik Tarımsal Ürünlere Yönelik Politikalar
12Türkiye’de Organik Tarımsal Ürünlere Yönelik Politikalar
13Organik olarak üretilen bitkisel ve hayvansal ürünlerde maliyet hesapları
14Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarımın Finansmanı
15Ödev Sunumları ve değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Ciheam, 2003, The Market for Organic Products in the Mediterranean Region, Options, Vol:61, Chania, Greece. -Offermann, F. and Nieberg, H., 2000, Economic Performance of Organic Farms in Europe, Organic Farming in Europe: Economics and Policy Volume 5, Stuttgart-Hohenheim. -Lampkin, N.H. and Padel, S., 1994, The Economics of Organic Farming: An International Perspective, Dept. Of Agricultural Sciences, University of Wales, Aberyswyth, UK. -Foster, C., Lampkin, N., 2000, Organic and In-Conversion Land Area, Holdings, Livestock and Crop Production in Europa, Technical Deliverable: Riic Final Report, FAIR3-CT96-1794, Brussels-Luxembourg. -European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development,, An analysis of the EU organic sector, june, 2010. -Özbağ, B.Canan, Türkiye’de Organik Tarımın Ekonomik Analizi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Ekonomisi Anadilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa,2010. http://www.organic-world.net http://www.ers.usda.gov/Data/Organic/ www.tarim.gov.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Rapor13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)209
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 3    4       
ÖÇ2      4       
ÖÇ3     5        
ÖÇ4     4   4 444
ÖÇ5   5          
ÖÇ64    3  34  34
ÖÇ7     5    5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr