Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065302003Finansal TekniklerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; ileri finans tekniklerinin işleyiş şekli ve uygulanması konusunda gerekli becerileri kazanacaklardır. Ayrıca, söz konusu tekniklerin tarım işletmeleri için uygulanabilmesi ve ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözebilme becerisine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Mehmet Metin Artukoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Alternatif finans teknikleri arasında seçim yapabilme
2İşletmenin başarısı için söz konusu finansal teknikleri yönetebilme
3Tarım işletmelerinde için ileri finans tekniklerin konularında görev alabilme, danışmanlık yapabilme
4İşletmelerde ileri finans tekniklerinin kullanımının önemini kavrayabilme
5Söz konusu finansal tekniklerine göre işletme için finansal planlar hazırlayabilme ve bunların yönetimini üstlenebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletmeleri için klasik finans teknikleri ile ileri finans tekniklerini genel olarak incelenmesi; Leasing, factoring, forfating uygulamaları ve tarım İşletmeleri açısından uygulanma şekillerinin ortaya konulması; Risk sermayesinin önemli,uygulamaları ve tarım İşletmeleri açısından avantajlarının ortaya konulması; Gelecek piyasaları, uygulama şekilleri ve tarımsal ürünler açısından öneminin ortaya konulması; Swap uygulamalarının tanıtılması; İleri finans tekniklerinin karşılaştırmalı analizi; Türkiye’de ileri finans tekniklerinin uygulamalarına ilişkin sorunlar ve çözümüne ilişkin önerilerin belirlenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleriTanışma
2İşletmelerin klasik finans şekillerine ilişkin uygulamalarının analiziOkuma-Kaynak tarama
3Leasing uygulamaları, avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Okuma-kaynak tarama
4Factoring uygulamaları, avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
5Forfating uygulamaları, avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
6Risk sermayesi uygulamaları, avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
7Risk sermayesine ilişkin örnek olay çalışması Okuma-Kaynak tarama
8Arasınav
9Gelecek piyasaları uygulamaları, avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
10Forward işlemler, avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
11Opsiyonlar, avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
12Swap uygulamaları, avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması Okuma-Kaynak tarama
13Türkiye’de ileri finans tekniklerinin karşılaştırmalı analiziOkuma-Kaynak tarama
14Türkiye’de ileri finans tekniklerinin tarımsal açıdan uygulama şekillerine ilişikin değerlendirmeler Okuma-Kaynak tarama
15Alan çalışması, banka ve finans kurumları ziyaretiGözlem yapma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KİTAPLAR: 1)Ceylan, A., Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi, Bursa, 2003. 2)Ceylan, A., İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Yayınları, Bursa, 1995. 3)Altan, M. ve diğerleri, Uygulamalı Finans, Atlas Kitabevi, Konya, 2004. 4)Brealey, R.A. ve diğerleri, İşletme Finansının Temelleri (Çeviri), Literatür Yayınları ,İstanbul,2001. 5)Mıshkın,F.S., The Economics of Money,Banking and Financial Markets, Pearson International Edition, USA, 2004. 6)Eun,C.S. and Resnick,B.G.,International Financial Management, Mc.Graw Hill, USA, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Sunma515
Bireysel Çalışma12560
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12727
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14114
Rapor5945
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1     3     4  
ÖÇ2 3       3 4  
ÖÇ3           344
ÖÇ4  3        4  
ÖÇ5 3         43 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr