Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065312005Türk Vergi Sistemi ve Tarımda Vergi UygulamalarıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’de uygulanan vergileri incelemek ve tarımın vergilendirilmesine ilişkin temel kavram ve yöntemleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye’de uygulanan vergilerin kırsal kesimle ilişkisini irdeleyebilme
2Kamu gelirlerinin elde edilme kaynaklarını kavrayabilme
3Tarımda ödenmesi gereken verginin saptanmasına yönelik yaklaşımları uygulayabilme
4Vergiyi tanımlayabilme ve haklılığını açıklayabilme
5Vergileme ilkelerini irdeleyebilme
6Tarım sektöründe alternatif vergilendirme modellerinin uygulanabilirliğini değerlendirebilme
7Tarım sektörüne doğrudan uygulanan vergileri açıklayabilme
8Diğer ülkelerle Türkiye’de tarıma uygulanan vergilendirme yöntemlerini karşılaştırabilme
9Vergi ile ilgili kavramları açıklayabilme
10Türkiye’de uygulanan vergileri sınıflandırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Vergi teorisi * Türk vergi sisteminin genel hatları * Gelir vergisi uygulamaları * Kurumlar vergisi uygulamaları * Katma değer vergisi uygulamaları * Emlak vergisi uygulamaları * Diğer vergi uygulamaları * Tarıma uygulanan vergiler * Tarımsal kazançların vergilendirilmesi * Vergilendirilebilir tarımsal kazancın hesaplanması ve beyanname düzenleme * Türkiye’de ve diğer ülkelerde tarımsal kazançların vergilendirilmesinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması * Tarımsal kazançların vergilendirilmesine yönelik alternatif modeller
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kamu gelirlerinin tanımı, amaçları ve kamu geliri çeşitleri
2Vergi teorisi, kavram ve ilkeler
3Türkiye’de uygulanan vergiler ve sınıflandırılması
4Gelir vergisi uygulamaları ve kırsal kesim
5Kurumlar vergisi uygulamaları ve kırsal kesim
6Katma değer vergisi uygulamaları ve kırsal kesim
7Emlak vergisi uygulamaları ve kırsal kesim
8Ara sınav
9Diğer vergi uygulamaları ve kırsal kesim
10Tarıma uygulanan vergilerin tarihsel gelişimi
11Tarımsal kazançların vergilendirilmesi
12Diğer ülkelerde tarımsal kazançların vergilendirilmesi
13Tarımsal kazançların vergilendirilmesi ile ilgili alternatif modeller
14Tarımda vergilendirilebilir kazancın saptanması ve beyanname düzenleme ile ilgili örnek uygulamalar
15Tarımda vergilendirilebilir kazancın saptanması ve beyanname düzenleme ile ilgili örnek uygulamalar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akdoğan, A., 2004, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara. Andersen, F.G., Asheim, L.J., Mittenzwei, K., Veggeland, F., 2002, Taxation of Agriculture in Selected Countries, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, NILF-Report:2002-8, Oslo. Edizdoğan, N., 2007, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa. Erkan, A., 2002, Türk Vergi Sisteminde İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Yeniden Değerleme, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Falay, N., Şahin, M., Kesik, A., 2006, Kamu Maliyesine Yeni Bakış (Teori ve Uygulaması), Seçkin Yayıncılık, Ankara. Kalenderoğlu, M., 2004, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Mikesell, J.L., 2010, Fiscal Administration, Eighth Edition, Hardcover, USA. Şenyüz, D., 2007, En Son Değişikliklere Göre Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara. Uçkaş, M., 2004, Vergi Hukuku-Türk Vergi Sistemi, Dilara Yayınevi, Trabzon. Yılmaz, G.A., 2006, Kamu Maliyesi, Arıkan Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü8756
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma12784
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)226
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 44   4       
ÖÇ23 4           
ÖÇ344       44444
ÖÇ43 4           
ÖÇ53 4        3  
ÖÇ644       4   4
ÖÇ744    4    4 4
ÖÇ8      4     44
ÖÇ93 4        3  
ÖÇ103 4        3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr