Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065322002Gıda EkonomisiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; gıda ürünlerinin talep ve arzını etkileyen faktörleri, gıda ürünlerinde fiyat oluşumunu, uluslar arası gıda piyasalarını, gıda pazarlama ve dağıtım sistemlerini değerlendirebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nevin Demirbaş
Öğrenme Çıktıları
1Gıda Talebini Belirleyen Ana Ekonomik Faktörleri Analiz Edebilme
2Bölgesel Fiyat Farklılıklarını Değerlendirebilme
3Gıda Pazarlama ve Dağıtım Sistemlerinin Amaçlarını; Altyapı, Depolama ve Bilgi Akışının Önemini Kavrama
4Değişen Gıda Tüketim Paternini Değerlendirebilme
5Gıda Perakendeciliği ve Dağıtımı ile Alternatif Gıda Pazarlama Sistemlerinin Etkinliğini Kavrama
6Gıda Üretim ve Arzını Etkileyen Ana Ekonomik Faktörleri Analiz Edebilme
7Üretici-Tüketici Fiyat Oranları ve Bunlardaki Değişmeleri Analiz Edebilme
8Gelişmekte Olan Ülkelerin Gıda Ürünleri İhracatının Yapısını Analiz Edebilme
9Sektördeki Çok Uluslu Girişimleri Gıda Piyasaları Açısından Değerlendirebilme
10Gıda Sisteminde Dikey Koordinasyonun Önemini Değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda Maddelerinin Tanımı ve Özellikleri; Gıda Üretim ve Arzı ile İlgili Konular (Gıda Üretim ve Arzını Etkileyen Ana Ekonomik Faktörlerin Analizi, Gelişmiş Ülkelerde Üretim Fazlalıkları Sorunu, Gelişmekte Olan Ülkelerde Gıda Arzı Problemleri, Gıda Güvencesi Meselesi); Gıda Ürünlerinin Talebi ile İlgili Konular (Gıda Talebini Belirleyen Ana Ekonomik Faktörlerin Analizi, Değişen Gıda Tüketim Paterni, Açlık Sorunu); Gıda Ürünlerinde Fiyat Oluşumu (Üretici-Tüketici Fiyat Oranları ve Değişmeler, Bölgesel Fiyat Farklılıkları); Uluslar Arası Gıda Piyasaları (Gelişmekte Olan Ülkelerin Gıda Ürünleri İhracatı, İşlenmiş Gıda Piyasalarının Globalizasyonu (Çok Uluslu Girişimler)); Gıda Pazarlama ve Dağıtım Sistemleri (Pazarlama ve Dağıtım Sistemlerinin Amacı, Altyapı, Depolama ve Bilgi Akışı, Gıda Perakendeciliği ve Dağıtım, Alternatif Gıda Pazarlama Sistemlerinin Etkinliği, Gıda Sisteminde Dikey Koordinasyon, Piyasa Düzenleri (Üretim Kontratları, Pazarlama Kontratları), Gıda Sistemlerinin Endüstrileşmesi)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi, kural ve gerekleri hakkında görüş alışverişi
2Gıda Maddelerinin Tanımı/Kapsamı ve Gıda Maddelerinin Özellikleri
3Gıda Üretim ve Arzını Etkileyen Ana Ekonomik Faktörlerin Analizi ve Gelişmiş Ülkelerde Üretim Fazlalıkları Sorunu
4Gelişmekte Olan Ülkelerde Gıda Arzı Problemleri ve Gıda Güvencesi Meselesi
5Gıda Talebini Belirleyen Ana Ekonomik Faktörlerin Analizi
6Değişen Gıda Tüketim Paterni ve Açlık Sorunu
7Üretici-Tüketici Fiyat Oranları ve Değişmeler
8Bölgesel Fiyat Farklılıkları
9ARA SINAV
10Gelişmekte Olan Ülkelerin Gıda Ürünleri İhracat Yapısı
11İşlenmiş Gıda Piyasalarının Globalizasyonu
12Pazarlama ve Dağıtım Sistemlerinin Amacı (Altyapı, Depolama ve Bilgi Akışı)
13Gıda Perakendeciliği, Dağıtım ve Alternatif Gıda Pazarlama Sistemlerinin Etkinliği
14Gıda Sisteminde Dikey Koordinasyon, Piyasa Düzenleri (Üretim Kontratları, Pazarlama Kontratları) ve Gıda Sistemlerinin Endüstrileşmesi
15Ödevlerin sınıfta sunumu ve değerlendirilmesi
16DÖNEM SONU SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: - Ronal D.Knutson,J.B. Penn, Barry L. Flinchbough, Agricultural and Food Policy - Smith,L.D., World Food Marketing System. - Dinler, Z., Microeconomics. - Berkley, H., Economics for agriculture: food, farming and the rural economy. - Schrimper, R. A., Economics of agricultural markets. - Varian, R.H., Intermediate microeconomics. - Padberg, D. I., Agro-Food Marketing. - Erickson, S., Agribusiness Management - Mankiw, G.N., Principles of Microeconomics
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama13535
Rapor Sunma13535
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma13339
Performans144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   55      555
ÖÇ2  5 5 5  5 555
ÖÇ3    555 5     
ÖÇ4  5 5 5 5  555
ÖÇ5    555 5     
ÖÇ6   55      555
ÖÇ7  5 5 5  5 555
ÖÇ8  5 5   5  555
ÖÇ9    54      55
ÖÇ1055      555 5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr