Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065342002Yatay Kesit Verilerinin Ekonometrik AnaliziSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Anket ve deneme deseni verilerinin ekonometrik yöntemlerle analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bulent Miran
Öğrenme Çıktıları
1Doğrusal ekonometrik model kurma becerisi
2Ekonometrik modellerin istatistiksel testlerinin yapılması
3Farklı matematiksel modellerin tahmin edilebilmesi becerisi
4Tahmin edilen modellere ekonomisi teorisine uygun şekilde gerekli testleri uygulayabilme ve en iyi modelleri geliştirebilme becerisi
5Model tahmin sonuçlarını ekonomik ve işletmecilik kararlarının alınmasında kullanabilme becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarım işletmeciliği araştırmalarından elde edilen yatay kesit verilerinin; en küçük kareler yöntemini kullanarak çesitli ekonometrik modellerle analizi Tanımlama testleri Farklı varyanslılık testleri Çoklu bağlantı testleri Ağırlıklı en küçük kareler çözümlemeleri Modellemede kukla değişkenlerin kullanımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yatay kesit verilerinin elde edilebileceği kaynaklar
2Ekonometrik modelleme ilkeleri ve uygulama örnekleri
3En küçük kareler yöntemi ile ekonometrik model tahminleme (GRETL programı ile uygulamalar)
4Model ve tahmincilere ilişkin hipotez testleri: F ve t testleri (GRETL programı ile uygulamalar)
5Model tanımlama testleri: Wald test (GRETL programı ile uygulamalar)
6Model tanımlama testleri: Ramsey Reset test (GRETL programı ile uygulamalar)
7Bağımsız Değişkenlerin Seçimi: İhmal Edilen Değişkenler (GRETL programı ile uygulamalar)
8Arasınav
9Bağımsız Değişkenlerin Seçimi: Gereksiz Değişkenler (GRETL programı ile uygulamalar)
10Yaygın Matematiksel Formlarda Tahminleme: Doğrusal Form, Ters Fonksiyon, Yarı Logaritmik Fonksiyonlar, Çift Logaritmik Fonksiyon (GRETL programı ile uygulamalar)
11Yaygın Matematiksel Formlarda Tahminleme: Polinomial Fonksiyonlar (GRETL programı ile uygulamalar)
12KUKLA DEĞIŞKENLER (GRETL programı ile uygulamalar)
13Farklı Varyans testi: Goldfeld Quandt Testi (GRETL programı ile uygulamalar)
14Farklı Varyans testi: White Testi (GRETL programı ile uygulamalar)
15Logit, Probit, Multinomial logit, Multinomial probit (GRETL programı ile uygulamalar)
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kmenta, J.Elements of Econometrics, 2nd Ed. Davidson, R., MacKinnon, J.G.,Estimation and inference in econometrics Gujarati, D.N. Basic Econometrics, 3rd Ed. Baltagi, B.H. Econometric Analysis of Panel Data Enders, W., Applied Econometric Time Series Intriligator, M. Bodkin, R. Hsiao, C.Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd Ed. Hill, C. Griffits, W. Judge, G. Undergraduate Econometrics Thomas, R.L. Modern Econometrics: An Introduction Greene, W. Econometric Analysis, 3rd Ed. Ramanathan, R. Introductory Econometrics with Applications, 4th Ed. Greene, W. Econometric analysis Greene, W. Econometric Analysis, 4th Ed. Ruud, P.A., An Introduction to Classical Econometric Theory, Studenmund, A.H.,Using Econometrics
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14114
Bireysel Çalışma14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12626
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12626
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ155    5      5
ÖÇ255    5      5
ÖÇ355    5      5
ÖÇ455          5 
ÖÇ555          5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr