Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065352008Gıda PolitikasıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; gıda politikası hedeflerini, uygulama araçlarını ve ilgili kurumları, gıda sistemlerinin amaçlarını ve elementlerini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve özellikle Türkiye ölçeğinde değerlendirebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nevin Demirbaş
Öğrenme Çıktıları
1Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde izlenen gıda politikalarını kavrama
2Gıda üretim ve tüketim politikalarında değişmeleri ve gelişmeleri değerlendirebilme
3Gıda standartları ve mevzuat düzenlemelerinin gıda firmaları, gıda piyasaları ve tüketiciler üzerine etkisini analiz edebilme
4Türkiye’de gıda üretim ve tüketim politikalarını analiz edebilme
5Gıda güvencesi meselesini çeşitli değişkenler açısından değerlendirebilme
6Gıda sistemlerinin amaçlarını Dünya, Akdeniz Havzası ve Türkiye ölçeğinde karşılaştırabilme
7Gıda politikasında uluslar arası organizasyonların rolü ve önemini kavrama
8Gelişmiş ülkelerde üretim fazlalıkları sorununu kavrama
9Gelişmekte olan ülkelerde gıda arzının sürdürülebilirliği ve önünde duran engelleri anlama ve çözüm üretilebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Gıda Maddelerinin Tanımı ve Kapsamı; Gıda Maddelerinin Özellikleri; Gıda Sistemlerinin Amaçları (Dünyada, Akdeniz Havzasında ve Türkiye’de); Gıda Sistemlerinin Elementleri (Dünyada, Akdeniz Havzasında ve Türkiye’de); Gıda Sistemlerinin Endüstrileşmesi; Gelişmiş Ülkelerde Üretim Fazlalıkları Sorunu; Gelişmekte Olan Ülkelerde Gıda Arzı Problemleri; Türkiye’de Gıda Üretim, Ticaret ve Tüketim Politikaları; Gıda Güvencesi Meselesi; Gıda Sanayii Standartları ve Düzenlemeler (Mevzuat/Yönetmelik)( Standartların ve Düzenlemelerin İşlenmiş Gıda Firmaları Üzerine Etkileri, Standartların ve Düzenlemelerin Çiftçiler Üzerine Etkileri, Standartların ve Düzenlemelerin Tüketiciler Üzerine Etkileri, AB ve Türkiye Gıda Mevzuatı, Uyum ve Gelişmeler); Gıda Arzının Sürdürülebilirliği ve Önünde Duran Engeller (Gelişmiş Ülkelerde İzlenen Gıda Politikaları, Gelişmekte Olan Ülkelerde İzlenen Gıda Politikaları, Türkiye’de Gıda Arzının Sürdürülebilirliği ve Önünde Duran Engeller); Gıda Politikasında Uluslar Arası Organizasyonlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Kural ve Gerekleri Hakkında Görüş Alışverişi
2Gıda Maddelerinin Tanımı/Kapsamı ve Gıda Maddelerinin Özellikleri
3Gıda Sistemlerinin Amaçları (Dünyada, Akdeniz Havzasında ve Türkiye’de)
4Gıda Sistemlerinin Elementleri (Dünyada, Akdeniz Havzasında ve Türkiye’de)
5Gıda Sistemlerinin Endüstrileşmesi ve Gelişmiş Ülkelerde Üretim Fazlalıkları Sorunu
6Gelişmekte Olan Ülkelerde Gıda Arzı Problemleri
7Türkiye’de Gıda Üretim, Ticaret ve Tüketim Politikaları
8Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvencesi
9ARA SINAV
10Gıda Sanayi Standartları ve Düzenlemeler
11Standartların ve Düzenlemelerin İşlenmiş Gıda Firmaları Üzerine Etkileri
12Standartların ve Düzenlemelerin Çiftçiler Üzerine Etkileri
13Standartların ve Düzenlemelerin Tüketiciler Üzerine Etkileri
14Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İzlenen Gıda Politikaları ve Gıda Politikasında Uluslar Arası Organizasyonlar
15 Ödevlerin Sınıfta Sunumu ve Değerlendirilmesi
16 DÖNEM SONU SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: - Simon Maxwell and Rachel Slater, Food Policy Old and New. - Gerald J. Lynch and George Horwich, Food, Policy and Politics: A Perpective on Agriculture and Development. - Ronal D.Knutson,J.B. Penn, Barry L. Flinchbough, Agricultural and Food Policy - Smith,L.D., World Food Marketing System.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama13535
Rapor Sunma13535
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma13339
Performans144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   55   5  55 
ÖÇ2    5     5555
ÖÇ3  5 55  5  555
ÖÇ4   5  55   555
ÖÇ555 5  5 5 555 
ÖÇ6  5 5  5 5 555
ÖÇ7    55 5      
ÖÇ8   55      55 
ÖÇ9 555  5   5555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr