Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065362002Tarımsal Üretim FonksiyonlarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; çeşitli tarımsal üretim fonkiyonlarını elde etmeyi öğrenmelerini ve bunları yorumlama becerisini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Bülent MİRAN, Prof.Dr. Şule IŞIN
Öğrenme Çıktıları
1Teknik araştırmaları ekonomik açıdan yorumlayabilme
2Girdi-ürün ilişkilerini ortaya koymada matematiksel yöntemlerden yararlanabilme
3Girdi-ürün ilişkilerine yönelik veri toplayabilme, yorumlayabilme
4Girdi-ürün ilişkilerini kavrayabilme
5İşletmecilere kaynakların etkin kullanımında yol gösterebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
üretim fonksiyonu kavramı, üretim fonksiyonlarının tahmininde kullanılan verilerin toplanması ve analizi, üretim fonksiyonu tipleri ve uygun üretim fonksiyonunun seçimi, ekonomik yorumlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2Üretim teorisinin esasları
3Girdi-ürün ilişkileri
4Girdi-ürün ilişkilerine yönelik veri toplama
5Üretim fonksiyonu tanımı, uygulama alanları, klasik üretim fonksiyonu, temel kavramlar
6Üretim fonksiyonu çeşitleri
7Uygun üretim fonksiyonu seçimi
8Ara sınav
9Bitkisel üretimde fiziki üretim fonksiyonu uygulamaları
10Bitkisel üretimde fiziki üretim fonksiyonu uygulamaları
11Hayvansal üretimde fiziki üretim fonksiyonu uygulamaları
12Hayvansal üretimde üretim fonksiyonu uygulamaları
13Ekonomik yorumlar
14Ekonomik yorumlar
15Ekonomik yorumlar
16Yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doll, J.P., Orazem, F., “Production Economics, Theory with Applications”, Second Edition, John Wiley and Sons Inc., (1984) Debertin, D.L., “Agricultural Production Economics”, Macmillan Inc., (1986) Dillon, J.L., Anderson, J.R., “The Analysis of Response in Crop and Livestock Production”, Pergamon Press, (1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Quiz313
Derse Katılım14342
Alan Çalışması12525
Rapor Hazırlama14040
Bireysel Çalışma12560
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Quiz için Bireysel Çalışma326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)226
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1555           
ÖÇ2555 5    5    
ÖÇ3 55        4  
ÖÇ444         4  
ÖÇ5 555          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr