Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065402005Tarımda Teknoloji TransferiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Teknolojilerin geliştirilmesi, kullanılması ve kırsal kesimde yayılması ile ilgili ilkelerin ve becerilerin öğrenilmesi. Teknoloji kavram ve modellerin öğrenilmesi. Türkiye’de ve Dünyadaki deneyimlerin ve karşılaşılan sorunların incelenmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof.Dr. Murat BOYACI
Öğrenme Çıktıları
1Yerel aktörlerin önemi ve etkinliğinin anlaşılması
2Teknoloji transferinin tanımı ve modellerinin öğrenilmesi, Öneminin kavranması.
3Tarımsal Teknoloji sisteminde aktör ilişkilerinin ve öneminin anlaşılması
4Dünyada ve Türkiye’deki deneyimlerin incelenmesi ve dersler çıkarılması
5Tarım teknolojilerinin uyarlanması ve benimsenme süreçlerinin kavranması.
6Teknoloji transferinin analizi etme becerisinin edinilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Teknoloji transferindeki kavramlar, gelişmeler, modeller ve teknoloji transferinin kalkınmadaki önemi, aktör ilişkileri, politikalar ve dünyadaki uygulamalar. Uluslar arası ve yerel teknoloji transfer mekanizmalarının etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler, dersten beklentilerin saptanması Teknoloji Transferinin tanımıOkuma-Kaynak tarama, tartışma
2Teknoloji transferinde Modellerin incelenmesiOkuma-Kaynak tarama, tartışma
3Teknoloji transferinde Modellerin incelenmesiOkuma-Kaynak tarama, tartışma
4Teknoloji transferinin analizi ve yenilik sistemiOkuma-Kaynak tarama, tartışma
5Teknolojilerin benimsenmesi ve yayılması (teknolojilerin özellikleri, karar alma süreçleri ve kullanıcılar tarafından benimsenmesiOkuma-Kaynak tarama, tartışma
6Teknolojilerin benimsenmesi ve yayılması (teknolojilerin özellikleri, karar alma süreçleri ve kullanıcılar tarafından benimsenmesiOkuma-Kaynak tarama, tartışma
7Teknoloji geliştirme ve kullanımındaki risklerOkuma-Kaynak tarama, tartışma
8Ara Sınav
9Teknoloji transferinde yer alan aktörler ve etkileşimleri.Okuma-Kaynak tarama, tartışma
10Teknoloji transferinde yer alan aktörler ve etkileşimleri. Aktör ilişkilerinin sisteme etkisiOkuma-Kaynak tarama, tartışma
11Teknoloji transferinde özel sektörün rolü Okuma-Kaynak tarama, tartışma
12Teknoloji transferinde özel sektörün rolü: Örnek OlaylarOkuma-Kaynak tarama, tartışma
13Yerel Teknoloji sistemleri ve kırsal kesimin rolüOkuma-Kaynak tarama, tartışma
14Uluslar arası teknoloji transferi sistemleri ve işbirlikleri Okuma-Kaynak tarama, tartışma
15Teknoloji Transferi ile ilgili politikalar ve sorunlarOkuma-Kaynak tarama, tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Arnon, I., 1989, Agricultural Reseach and Technology Transfer, Elsevier Applied Science, London and New York, 841p. Axinn, G., 1988, Guide on Alternative Extension Approaches, FAO, Rome, Italy, 148p. Ballantyne, P., 1991, Managing The Flow of Scientific Information for Agricultural Research in Small Countries, An Issue Paper, ISNAR, Small-Countries Study, Paper (2), 32p Biggs, S., 1989, Resource-Poor Farmer Participation in Research: A Synthesis of Experiences from Nine National Agricultural Research Systems, ISNAR, OFCOR-Comparitive Study Paper (3), 32p. Chambers, R., 1991, Reversals institusions and change, Farmer First Farmer Innovation and Agricultural Research, Chambers, R. et al. (Eds), Intermediate Technology Publications, 181-195pp. Fletcher, H.F., 1991, Bridging the gap between research and practice, Extension Strategies for Rainfed Agriculture, Prasad, C. and Das, P (Eds), Indian Society of Extension Education, New Delhi, India, 52-63pp. Rogers, M.E., 1983, Diffusion of Innovations, Third Edition, The Free Press, Newyork, London, 453p. Röling, N., 1990b, The agricultural research-technology transfer interface: a knowledge systems perspective; Making The Link Agricultural Research and Technology Transfer in Developing Countries, Westview Press, London, 1-42pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Rapor Hazırlama21020
Proje Hazırlama41040
Proje Sunma224
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 22 4   4  3  
ÖÇ22 22122    22 
ÖÇ3 2  23  53343 
ÖÇ423  3     3   
ÖÇ533443334433343
ÖÇ63333324233454 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr