Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065422008Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve UygulamalarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tarımsal taşınmazların değerlerinin belirlenmesine ilişkin temel kavram ve yöntemleri öğretmek ve uygulamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr.Sait ENGİNDENİZ
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal taşınmazların özelliğine göre (arazi, meyvelik, bina vb.) kullanılabilecek yöntemleri açıklayabilme ve uygulayabilme
2Tarımsal taşınmazlarda fiyat-değer farklılığını kavrayabilme
3Tarımsal taşınmaz kavramını açıklayabilme
4Tarımsal taşınmazlarda amaca göre (kamulaştırma, vergi, kredi vb.) kullanılabilecek değerleme kriter ve yöntemlerini kavrayabilme ve uygulayabilme
5Tarımsal taşınmazlarla ilgili verileri derleme, değerlendirme ve yorumlayabilme
6Taşınmaz değerlemesi konusundaki ekonometrik yöntemleri kavrayabilme ve uygulayabilme
7Tarımsal taşınmazların değerlemesine ilişkin yasal prosedürleri kavrayabilme
8Kamu ve özel kuruluşlar ile gerçek kişilerin taşınmazlarına yönelik değerleme raporu hazırlayabilmek için gerekli bilgileri elde edebilme
9Türkiye’de ve farklı ülkelerde kullanılan taşınmaz değerleme yöntemlerini karşılaştırabilme ve uygulayabilme
10Tarımsal taşınmaz değerlemesi alanında yapılacak temel ve uygulamalı araştırmalarda yetişmiş teknik eleman ve araştırmacıların önemini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Taşınmaz ve tarımsal taşınmaz kavramları * Fiyat ve değer kavramları * Tarımsal taşınmazlara değer belirlemenin hukuki yönü * Tarımsal taşınmazlara değer belirlemedeki amaçlar * Tarımsal taşınmazların değerinin belirlenmesinde kullanılan kriter ve yöntemler * Tarım arazilerine değer belirleme * Tarım işletmelerine değer belirleme * Meyveliklere ve meyvesiz ağaçlarla kaplı arazilere değer belirleme * Tarımsal yapılara değer belirleme * Değirmen ve seralara değer belirleme * Tarımsal taşınmazlara değer belirlemede ekonometrik yöntemler ve uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Taşınmaz ve tarımsal taşınmaz kavramları ile değer belirlemenin önemi ve gerekliliğiLiteratür okuma
2Fiyat ve değer farklılığıLiteratür okuma
3Değer belirleme ile ilgili kanun ve prosedürlerLiteratür okuma
4Tarımsal taşınmazlara değer belirlemedeki amaçlarLiteratür okuma
5Tarımsal taşınmazlara değer belirlemede kullanılan gelir, pazar değeri ve maliyet yöntemlerinin özellikleri ve uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
6Tarım arazilerine değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
7Tarım işletmelerine değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
8Ara sınav
9Meyve bahçelerine değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
10Meyvesiz ağaçlarla kaplı arazilere değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
11Yapılara değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
12Değirmen ve seralara değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
13Tarımsal taşınmazlara değer belirlemede ekonometrik yöntemler ve uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
14Değerleme raporu hazırlama uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
15Değerleme raporu hazırlama uygulamalarıÖrnek problem çözümleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açlar, A., Çağdaş, V., 2008, Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara Akın, M.Y., 2001, Kamulaştırmada Bilirkişilik, T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Kozan Ofset, Ankara. Betts, R.M., Ely, S.J., 2008, Basic Real Estate Appraisal, Principles and Procedures, Seventh Edition, Thomson Learning Academic Resource Center, USA. Gülten, Ş., 2000, Kıymet Takdiri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayın No:202, Erzurum. Johnson, T., Davies, K., Shapiro, E., 2009, Modern Methods of Valuation, 10th Edition, Paperback, London. Mülayim, Z.G., 2008, Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara. Rehber, E., 2008, Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme) ve Bilirkişilik, Ekin Yayınları, Bursa. The Appraisal Institute, 2001, The Appraisal of Real Estate,Twelfth Edition, Chicago, Illinois, USA. Ventolo, W.L., Williams, M.R., 2001, Fundamentals of Real Estate Appraisal, 8th Edition, Published by Dearbon, Inc., Chicago, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Problem Çözümü254100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma4624
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)229
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  3        444
ÖÇ24 3        3  
ÖÇ3 4         3 3
ÖÇ4           444
ÖÇ5        44  4 
ÖÇ6  4   4    444
ÖÇ7 44        4  
ÖÇ8         4 4 4
ÖÇ9 44   4    4 4
ÖÇ10      4  44444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr