Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065442008Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Politikaları ve GöstergeleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere sürdürülebilir kırsal kalkınma politikası ve kırsal kalkınma göstergelerini analiz edebilecek; ülkeler ve projeler bazında değerlendirebilecek; sorunların nasıl çözümlenebileceğine yönelik bilgi ve becerileri kazanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof.Dr. Sevtap GÜMÜŞ
Öğrenme Çıktıları
1Dönem projeleri yazma deneyimleri ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisinin gelişmesi,
2Seçilmiş ülkeler itibariyle ekonomik, sosyal, çevresel kırsal kalkınma göstergelerini analiz edebilme,
3Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel göstergeleri analiz etme becerisi kazandırma,
4Ekonomik, sosyal, çevresel kırsal kalkınma göstergelerinin değerlendirme ve yorumlayabilme,
5Kırsal alanları, problemlerini ve sürdürülebilir kırsal kalkınma politikası anlama ve analiz etme becerisi,
6Ülkeler itibariyle kırsal kalkınma politikaları ve stratejileri hakkında fikir sahibi olma,
7Kırsal kalkınmaya yönelik proje geliştirme esasları ile kırsal kalkınma çalışmalarında izleme ve değerlendirme becerisini kazandırma,
8Sürdürülebilir kırsal kalkınma sorunlarına çözümler üretebilecek analitik bakış açısının kazanılması,
9Sürdürülebilir kırsal kalkınmaya yönelik proje geliştirme, değerlendirme, çözüm stratejileri belirleme konusundaki yeteneklerinin geliştirilmesi,
10Kırsal alanlara yönelik sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar bilgi sahibi olma,
11Kırsal kalkınma göstergelerini içsel ve dışsal olarak etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olma,
12Kırsal kalkınma göstergelerini değerlendirme ve analiz etme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Sürdürülebilir kırsal kalkınma ve temel kavramlar, kırsal kalkınma ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler, 2. Kırsal kalkınma uygulamalarında temel çalışma alanları ve hedefleri, 3. Bazı ülkelerde kırsal kalkınma politikasının hedefleri, stratejileri ve uygulanan politikalar, 4. Kırsal alanlara yönelik sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar 5. Kırsal kalkınma göstergeleri, tanımı, kapsamı ve özellikleri, içsel ve dışsal olarak etkileyen faktörler, 6. Kırsal alanlara yönelik sosyal ve ekonomik göstergeler 7. Tarımsal çevre göstergeleri 8. Sosyal, ekonomik ve çevresel kırsal kalkınma göstergelerine ilişkin ülke örnekleri 9. Göstergelerin değerlendirilmesi: uygulama çalışması 10. Türkiye’de kırsal alanlar ilişkin sosyal, ekonomik ve çevresel kırsal kalkınma göstergeleri ve değerlendirilmesi, 11. Türkiye-ulusal sürdürülebilir kırsal kalkınma stratejisi 12. Kırsal alanlarda sürdürülebilir kırsal kalkınma göstergelerinin: seçilmiş AB, OECD ve Türkiye projeleri itibariyle incelenmesi,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı
2Kırsal kalkınma uygulamalarında temel çalışma alanları ve hedefleri
3Sürdürülebilir kırsal kalkınma ve temel kavramlar, kırsal kalkınma ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler
4Bazı ülkelerde kırsal kalkınma politikasının hedefleri, stratejileri ve uygulanan politikalar
5Kırsal kalkınma göstergeleri, tanımı, kapsamı ve özellikleri, içsel ve dışsal olarak etkileyen faktörler
6Kırsal alanlara yönelik sosyal ve ekonomik göstergeleri temel özellikleri
7Tarımsal çevre göstergeleri
8Arasınav
9Sosyal, ekonomik ve çevresel kırsal kalkınma göstergelerine ilişkin ülke örnekleri (İspanya, Fransa, İtalya,Yunanistan vb)
10Göstergelerin Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması
11Türkiye’de kırsal alanlar ilişkin sosyal, ekonomik ve çevresel kırsal kalkınma göstergeleri ve değerlendirilmesi
12Türkiye-ulusal sürdürülebilir kırsal kalkınma stratejisi
13Kırsal alanlarda sürdürülebilir kırsal kalkınma göstergelerinin: seçilmiş AB projeleri itibariyle incelenmesi
14Kırsal alanlarda sürdürülebilir kırsal kalkınma göstergelerinin: seçilmiş OECD projeleri itibariyle incelenmesi
15Kırsal alanlarda sürdürülebilir kırsal kalkınma göstergelerinin: seçilmiş Türkiye projeleri itibariyle incelenmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BRYDEN J., HART, K.,2006, A New Aprpoach to Sustanible Rural Development in Europe, The Edwin Melen Pres. BRYDEN J.,2002, Rural Development Indicators and Diversity in the European Union, Economic Research Service,Washington D.C. CAMPLING,P., 2006, Agri-environmental Indicators, Basılmamış Notlar,Begium. CAMPLING,P., 2006, Indicators:Approach and methods, SADL, Belgium. CENA, F.,2006, El Desarollo Rural Sostenible,Departemento de Economia, Sociologia y Politica Agraria, Cordoba-Sapain. DPT.,2010, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi,Ankara. GUIRAL,J.,2006, Programas de Desarollo Rural 2000-2006,Espana. HAY,K.,2001, Rural İndicators and Rural development, European Unioun. GÜNAYDIN,G.,2010,Tarım ve Kırsallkıta Dönüşüm,Tan kitaepevi, Ankara. OECD, 1994, Creatin Rural İndicators, Paris. OECD,1994, Territorial Indicators of Employment. Focusing on Rural Development, OECD, Paris. OECD,1998, Creating Rural Indicators for Shaping Territorial Policy, OECD, Paris. REFSGAARD,K., 2006,Rural Development Indicators, Basılmamış Notlar. ROYUELA, M.,A.,2006, Aproximacion a los Indicadores Ambientales:Conseto y Caracteristicas Basicas. MOSELEY, J.M.,2003,Rural Development: Principle and Practice, London: Sage. OZKAYA ve Diğ.,2002,GAP -Bölgesel Kalkınma İdaresinin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Planlama Ve Yatırımların Geliştirilmesinde Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, Yüceli Bölgesi Alan Çalışması Raporu,Mardin.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
Okuma149126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)231
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ155543 43443444
ÖÇ24444 44  4444 
ÖÇ34444 44  4444 
ÖÇ44444 44  4444 
ÖÇ555543 43443444
ÖÇ64444 44  4444 
ÖÇ74444 44  44444
ÖÇ855543 43443444
ÖÇ955543 43443444
ÖÇ104444 44  4444 
ÖÇ114444 44  44445
ÖÇ1255543 43443444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr