Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065031998Kırsal Kalkınma Proje UygulamalarıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciler kırsal kalkınmada kullanılan yöntem ve teknikleri kavrayacaklar ve bir kırsal kalkınma projesini hazırlayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Tayfun Özkaya
Öğrenme Çıktıları
1Bir kırsal kalkınma projesi hazırlayabilme bilgi ve becerisi kazanma
2Kırsal kalkınma projesi için gerekli verileri derleyebilme becerisi
3Kırsal kalkınmanın çağdaş anlamını takdir etme ve kırsal kalkınmada katılımcı bir tutum kazanma
4Mantıksal çerçeve yaklaşımını kırsal kalkınma projelerinde kullanma bilgi ve becerisi elde etme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kırsal kalkınma nedir? Dünya’da gelişimi. Kırsal Kalkınma paradigmaları, Kırsal kalkınma politikaları ve stratejileri, Kırsal Kalkınma Projelerinin aşamaları, amaçları, düzeyi, kısıtlılıklar, alternatifler; Projede analiz, giriş incelemeleri; Hedeflere göre yönetim tekniği ile alternatifler üretme; Projede ilgili, önemli, kritik konuların belirlenmesi; Proje planlama matriksi, ZOPP yöntemi. Projelerde takım çalışması, katılımın sağlanması ve katılımcı yaklaşımlar; Projelerde programlama, projelerde kararların alınması, projelerin değerlendirilmesi, Duyarlılık analizi; Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması; Dünya ve Türkiye’den kırsal kalkınma projeleri örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kırsal kalkınma nedir? Dünya’da gelişimiTanışma
2Kırsal Kalkınma paradigmalarıOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
3Kırsal kalkınma politikaları ve stratejileriOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
4Kırsal Kalkınma Projelerinin aşamaları, amaçları, düzeyi, kısıtlılıklar, alternatifler; Projede analiz, giriş incelemeleriOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
5Hedeflere göre yönetim tekniği ile alternatifler üretmeOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
6Öğrenci proje ödevlerinin sunumu, Projede ilgili, önemli, kritik konuların belirlenmesiOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
7Öğrenci proje ödevlerinin sunumu Okuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
8Proje planlama matriksi, ZOPP yöntemiOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
9Ara Sınav
10Proje planlama matriksi, ZOPP yöntemi.Okuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
11Pojelerde takım çalısması, katılımın sağlanması ve katılımcı yaklaşımlar;Okuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
12Projelerde programlama, projelerde kararların alınması,Okuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
13Projelerin değerlendirilmesi, Duyarlılık analizi; Pert ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması; Öğrenci proje ödevlerinin sunumuOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
14Dünya ve Türkiye’den kırsal kalkınma projeleri örnekleri, Öğrenci proje ödevlerinin sunumuOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Katar Singh (2003) Rural Development, Sage Publications, New Delhi. 2. Malcolm J. Moseley (2003) Rural Development- Principles and Practice, Sage Publications, London
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Sunma4520
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14453  53532444
ÖÇ2 542  5444 444
ÖÇ3 354  5454 5 4
ÖÇ44453  53532444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr