Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065051998Arazi EkonomisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere arazi kullanımıyla ilgili konuların ekonomik teorisi ve analizi konusunda bilgi sunmaktır. Dersin sonunda öğrenciler arazi arzı, talebi ile arazi rantı ve ekonomik refah kavramları, arazinin ekonomik değerlemesindeki temel unsurlar ve arazi kullanımını etkileyen kamu politikaları konusunda bilgi sahibi olacaklardır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ela ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla sorumluluk ve özgüven duygusunu geliştirebilme
2Dönem ödevi yazma deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme
3Arazi kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bakış açısı kazanabilme
4Türkiye’deki arazi kaynaklarının mevcut durumunu ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamadaki yeterliliğini anlayabilme
5Arazinin ekonomik değerlemesinde kullanılan yöntemleri kavrayabilme
6Arazi kaynakları kullanımına ve sorunlarına ekonomik yaklaşımın ardındaki temel prensipleri öğrenebilme
7Arazi kullanım sorunlarına çözümler üretmeyi ve kişisel seçimlerde doğru kararlar almayı sağlayacak analitik bakış açısı kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Arazinin Ekonomik Anlamı ve Önemi, Alternatif Arazi Kullanım Şekilleri, Üretim Faktörü Olarak Arazi • Arazi Rantı ve Ekonomik refah • Arazi Talebi ve Nüfus, Arazi Kullanım Entansitesi • Arazi Kaynaklarında Mülkiyet ve Mülkiyet Hakları, Arazi Kullanımının Dışsallıkları • Arazinin Ekonomik Değerlemesi ve değerleme Yöntemleri • Türkiye’de Arazi Potansiyeli, Arazi Kullanım Durumu • Türkiye’de Arazilerin Korunması ve Politika İhtiyacı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2Arazinin Ekonomik Anlamı ve Önemi, Alternatif Arazi Kullanım Şekilleri, Üretim Faktörü Olarak Arazi
3Arazi Arzının Doğal Sınırları, Arazi Arzını Etkileyen Ekonomik, Kurumsal ve Teknolojik Etmenler
4Arazi Rantı Kavramı, Arazi Rantının bir Unsuru Olarak Arazi Verimliliği, Arazi Rantı ve Ekonomik Refah
5Arazi Talebi ve Nüfus, Arazi Kullanım Entansitesi
6Entansif ve Aşırı Arazi Kullanımını Etkileyen Faktörler, Tarımsal Arazi Kullanımındaki değişimin Çevresel Etkileri
7Arazi Kaynaklarında Mülkiyet ve Mülkiyet Hakları, Arazi Kullanımının Dışsallıkları
8Ara sınav
9Arazinin Ekonomik Değerlemesi, Arazinin Sağladığı Ekosistem Hizmetleri, Arazinin Toplam Ekonomik Değeri
10Ekonomik Değerin Ölçülmesi, Piyasa Fiyatı, Açıklanan Tercih Yöntemleri, İfadeye Dayalı Tercih Yöntemleri
11Türkiye’de Arazi Potansiyeli, Arazi Kullanım Durumu
12Türkiye’de Arazi Talebi, Tarımsal ve Tarım Dışı Arazi Gereksinimi, Arazi Kullanımları Arasında Rekabet
13Türkiye’de Arazilerin Korunması ve Gelecekteki Arazi Talepleri
14Arazi Koruma Politikaları
15Rapor Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Raleigh Barlowe, (1986). Land Resource Economics: The Economics of Real Estate (Fourth Edition). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 2. C. Cornelis van Kooten, 1993. Land Resource Economics and Sustainable Development: Economic Policies and the Common Good, UBC Press, Vancouver. 3. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 4. Ruben N. Lubowski, Shawn Bucholtz, Roger Claassen, Micheal J. Roberts, Joseph C. Cooper, Anna Gueorguieva, and Robert Johansson, 2006. Environmental Effects of Agricultural Land-Use Change – The Role of Economics and Policy, USDA Economic Research Service, ERR No: 25, August 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama14040
Rapor Sunma11010
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma8756
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 3   4       4
ÖÇ25 5   5     4 
ÖÇ34    4   3    
ÖÇ44      5    54
ÖÇ55   4     5   
ÖÇ6    4 3 4     
ÖÇ7   4    4  4  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr