Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065062003Bilgisayar Uygulamalı MuhasebeSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrenciler genel muhasebe ve tarım muhasebesi konusunda gerekli temel alt yapıyı kazanacaklar ve uygulama yapma şansı elde edeceklerdir. Öğrencilere muhasebe paket programları ile son uygulamaların aktarılması planlanmıştır. Öğrenciler bu dersin sonunda ortaya çıkan sorunları kavrayabilme ve çözebilme becerisine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Gamze SANER
Öğrenme Çıktıları
1İşletmelerde muhasebe kayıtlarının tutulmasının önemini kavrayabilme
2işletmenin mali analizini yapabilme,sonuçlarını yorumlayabilme
3İşletmelerin yıl sonu durumunu ortaya koyan bilanço ve gelir tablosunu oluşturabilme
4işletmeler için kayıtları düzenleyebilme
5AB ve Türkiye’deki muhasebe sistemini karşılaştırabilme becerisi
6 Bilgisayarda muhasebe kayıtlarını tutma, raporlar alma ve yorumlama becersini kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Muhasebede temel kavramlar, • muhasebenin fonksiyonları, • genel muhasebe işlemleri, • bilgisayarda bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutma, • tarımda muhasebenin önemi, • tarım işletmelerinde kayıt tutma, • envanter kayıtları, yıl sonu raporları, • temel mali tablolar, • tarımda uygulanan muhasebe sistemleri, • bilgisayarda muhasebe paket programları kullanılarak örnek çözümler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri Tanışma
2Genel muhasebenin tarihçesi ve gelişimiOkuma-Kaynak tarama
3Muhasebenin temel kavramları/prensipleri, muhasebede kullanılan belgeler, defterler, fişlerOkuma-Kaynak tarama
4Muhasebenin temel mali tabloları(bilanço ve gelir tablosu), tanıtımı ve işleyiş şekli,düzenlenişi kuralları,Okuma-Kaynak tarama
5Muhasebede tek düzen hesap planı, muhasebe standartları ( tek ve çift yönlü hesap düzeni) Okuma-Kaynak tarama
6Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutma,Okuma-Kaynak tarama
7Muhasebede günlük kayıtlar , Muhasebe dönemi başındaki işlemler, Muhasebe dönemi içersinde yapılan işlemlerin nitelikleri ,KDV hesapları, örnek uygulamalarOkuma-Kaynak tarama
8ArasınavOkuma-Kaynak tarama
9Muhasebe dönemi sonunda yapılan işlemler,Okuma-Kaynak tarama
10AB, ABD ve diğer ülkelerde uygulanan muhasebe sistemleri,Türkiye’ de genel muhasebe mevzuatındaki farklılıklar , bilgisayarda muhasebe uygulamalarına girişOkuma-Kaynak tarama
11Çeşitli ülkelerde tarımda uygulanan muhasebe sistemleri, FADN muhabe veri ağı ,Okuma-Kaynak tarama
12 İşletmelerin mali analizi , Genel muhasebe ile ilgili Muhasebe programlarının tanıtımı, Okuma-Kaynak tarama
13işletmelerinde sağlıklı olma koşullarının ortaya konulması,(işletmelerin kısa ve uzun vadede borçlanma durumunun ortaya konması,bilgisayarda muhasebe uygulamalarıGözlem yapma
14Bilgisayarda bazı genel muhasebe uygulamaları ve örnek çözümlerGözlem yapma
15Bilgisayarda bazı genel muhasebe uygulamaları ve örnek çözümlerGözlem yapma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Altundağ, Salahattin, Bilgisayarlı Muhasebe, Adalet Yayınevi, 2003. Aras, Ali, Tarım Muhasebesi, EÜ Ziraat fakültesi, Yayınları, Bornova İzmir, 1988. Lazol, İbrahim , Genel Muhasebe, Ekin Kitapevi, Karar Matbaası, 12. Baskı ,Bursa,2007. Tanış, İsmail, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayın Evi, Ankara,1997. Sydney, James and Everett Stoneberg, Farm Accounting and Business Analysis, Iowa State University, 1986. Talim, M., , Tarımsal Basit, Geliştirilmiş ve Yönetim Muhasebe Tekniğinin Mukayeseli Olarak Uygulanması ile İlgili Bir Araştırma, EÜ Basımevi, İzmir,1973. Çetin Bahattin ve Tolga Tipi, Tarım Muhasebesi,(Uygulamalı Örneklerle)., Nobel Yayın, Ankara,Haziran 2007. Yalkın, Yüksel Koç, Genel Muhasebe, İlkeler ve Uygulamalar, Turhan Kitabevi, Ankara,1998. Şengel, Salim ve ark, Bilgisayarlı Muhasebe I-II, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005. Feyiz, M. Ali, Bilgisayarli Muhasebe, Adalet Yayinevi, Rize, 2003. Altundag, Selahattin, Bilgisayarlı Muhasebe, Adalet Yayinevi, 2003. www.muhasebedersleri.com
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Quiz5210
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Rapor13030
Quiz için Bireysel Çalışma51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)250
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1      54 54   
ÖÇ2      44   45 
ÖÇ3      44      
ÖÇ4      44      
ÖÇ5      44      
ÖÇ6      54      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr