Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065071998Özel Tarımsal KooperatifçilikSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; tarımda örgütlenmenin gereğine inanarak, çiftçilerin kooperatifler çatısı altında örgütlenmelerini sağlayacak , AB'de bazı ülkelerde ve ABD'de kooperatiflerin durumları hakkında bilgi birikimine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Murat Yercan
Öğrenme Çıktıları
1Gelişmiş ülkelerdeki kooperatifçilik uygulamaları ile Türkiye koşullarını karşılaştırabilme
2Tarımın sorunlar ile örgütlenme bilincini birlikte analiz edebilme
3Kooperatifçiliğin bu sorunları çözmedeki yerini kavrayabilme
4Kırsaldaki sorunları Kooperatiflere özgü projeler ile çözümleyebilme
5Kırsal Kalkınma ve kooperatifçilik ilişkisini kurabilme
6Tarımda Örgütlenme bilincini geliştirme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Tarımda örgütlenme modelleri; Kooperatifler ve kooperatif tipi örgütlenmeler *Kooperatifçiliğin kavramsal özellikleri, *Türkiye’de ve Dünyada kooperatifçilik hareketinin incelenmesi:AB Ülkeleri ve ABD açısından *Kooperatifçiliğin evrensel özellikleri *Kooperatiflerde Karar verme ve Ortakların finansal katılımı *Türkiyede tarım sektöründe yer alan kooperatifler *Kooperatiflerde Üyelik ve mülkiyet sorunu ve çeşitli yaklaşımlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2Tarımda örgütlenme tipleri ve kooperatifçiliğin kavramsal özellikleri
3Kooperatif benzeri örgütlenme tipleri
4Kooperatifçiliğin Türkiye'de ve Dünyada federatif örgütlenmeleri
5AB'de Kooperatifçiliğin incelenmesi: Almanya, Fransa, İtalya
6AB'de Kooperatifçiliğin İncelenmesi:İspanya, Yunanistan, Portekiz
7ABD'de kooperatifçiliğin incelenmesi
8Arasınav
9Kooperatiflerde ortaklık ve mülkiyet durumunun incelenmesi
10Kooperatiflerin Finansal Gelişimi
11Kooperatiflerde Karar verme süreci ve ortakların katılımı
12Kooperatiflerin sektörel analizleri:Sütçülük sektörü,Meyve-sebze sektörü, Uluslararası ticaret
13Kalkınan ülkelerde kooperatifler ve istihdam açısından önemi
14Kooperatifler aracılığıyla kırsal tasarrufların kazanımı
15Türkiye'de kırsal kesim kooperatiflerine uygulanan politikalar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Mülayim, Z.G., Kooperatifçilik, Yetkin Yayınları, 2003. Ankara. 2) İnan, i.H., Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli, İTO Yayınları, No:2004-40, 2004, İstanbul. 3) Çıkın, A., Karacan, A.R., Genel Kooperatifçilik, Ege Ün. Basımevi, 1994, İzmir. 4) Mülayim, Z.G., Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik, Bilgi Yayınevi, 1975, İstanbul. 5) www.ıca.org 6) www.copa-cogeca.org 7) www.wisc.edu/uwcc 8) www.rurdev.usda.gov
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama4520
Rapor Sunma414
Bireysel Çalışma10550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma1310130
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)233
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 2 2    3   2 
ÖÇ2              
ÖÇ32   2  2 2 2 1
ÖÇ43  3   3  2  2
ÖÇ5              
ÖÇ61 2 1 2 2  2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr