Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065082003Tarımsal İşletmelerde Analiz YöntemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarım işletmelerinin analizinde kullanılacak yöntemleri kavramalarını, bu yöntemleri uygulama ve sonuçları değerlendirme becerisini kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Şule IŞIN
Öğrenme Çıktıları
1Farklı yörelerde bulunan farklı tip işletmelerin faaliyetlerini analiz edebilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme
2İşletme analizine yönelik araştırma sonuçlarını değerlendirebilme, yorumlayabilme
3İşletmecilere karar alma, kaynak kullanımı, işletme organizasyonu ve yönetimi konularında yol gösterebilme
4İşletme analizi konusunda Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılmış çalışmalarda kullanılan yöntemleri anlayabilme, uygulayabilme
5İşletme analizinde kullanılacak verileri toplayabilme
6İşletmelerin verimlilik ve etkinlğini saptayabilme
7İşletmelerde yer verilebilecek üretim dallarının kaynak kullanım durumlarını ve kârlılıklarını belirleyebilme
8İşletmenin bütününe ilişkin olarak başarı durumunu ortaya koyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme analizinin amacı ve önemi; işletme analizinde kullanılan büyüklük ve verimlilik ölçütleri ile ekonomik ve mali ölçütler; masrafların sınıflandırılması; gelir hesaplamaları; kısmi analizler, işletmelerde başarı durumunun saptanması ve değerlendirilmesi; verimlilik ve etkinliğin belirlenmesi, AB’de tarım işletmelerinin sınıflandırılması ve işletme büyüklük ölçütleri, gelir hesaplamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı
2İşletme analizi, amaç, kapsam
3İşletme analizi ölçütleri
4Örnek işletme seçimi
5işletme analizine yönelik veriler, veri toplama yöntemleri
6İşletmelerde verimllik
7İşletmelerde etkinlik
8Ara sınav
9İşletme analizine yönelik araştırma ve tez inceleme ve yorumlama
10İşletme analizine yönelik araştırma ve tez inceleme ve yorumlama
11İşletme analizine yönelik araştırma ve tez inceleme ve yorumlama
12İşletme analizine yönelik araştırma ve tez inceleme ve yorumlama
13İşletme analizine yönelik araştırma ve tez inceleme ve yorumlama
14Avrupa Birliği'nde tarım işletmelerinin analizine yönelik veri toplama sistemi
15Avrupa Birliği'nde tarım işletmelerinin faaliyet sonuçlarına ilişkin değerlendirme sistemi
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Castle, E.N., Becker, M.H., Nelson, A.G., “Farm Business Management, The Decision Making Process,” Macmillan Pub. Company, (1987) Turban, E., Meredith J.R., “Fundamentals of Management Science”, 5 th. Edition, Richard D. Irwin Inc., (1991) Kay, R.D., W.M., Edwards, P.E. Duffy, 2004, Farm Management, 5th Edition, Mc Graw Com. Inc. Tarım işletmelerinin analizine ilişkin araştırmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Quiz339
Derse Katılım342126
Alan Çalışması11010
Rapor Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Quiz için Bireysel Çalışma31236
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)236
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 4         44 
ÖÇ2 4         55 
ÖÇ3  5        55 
ÖÇ44 4        55 
ÖÇ5 5         4  
ÖÇ6   5       44 
ÖÇ7 5 4  4  4 44 
ÖÇ84 4        44 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr