Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065091998Tarımsal Yayımda İlkeler ve ProgramlamaSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler tarımsal yayımda temel ilkeleri kavrayacaklar ve bir tarımsal yayım programı hazırlayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Tayfun Özkaya
Öğrenme Çıktıları
1Yerel bir kırsal toplumun sorunlarını ve umutlarını öncelikleri ile saptayabilmek
2Teknoloji transferi modeli ve katılımcı yayım modelinin farklarını kavramak
3Proje planlama matrisi modelini yayım programlarında başarı ile uygulayabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal yayımın tarihi; Teknoloji transferi modeli, katılımcı yayım ve araştırma modeli, davranışların temelleri ve güdülenme; Tarımsal yayımda programlama süreci; Geleneksel tekniklerin kullanımı, katılımcı yaklaşımlar ve tekniklerin kullanımı; problem ve umutların belirlenmesi, problem ağacı, sorun ağacı, proje planlama matrisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarımsal yayımın tarihi Tanışma
2Teknoloji transferi modeli, katılımcı yayım ve araştırma modeliOkuma-Kaynak tarama,
3Davranışların temelleri ve güdülenmeOkuma-Kaynak tarama,
4Tarımsal yayımda programlama süreciOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
5Geleneksel tekniklerin kullanımıOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
6Katılımcı yaklaşımlar ve tekniklerin kullanımıOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
7Katılımcı yaklaşımlar ve tekniklerin kullanımıOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
8Katılımcı yaklaşımlar ve tekniklerin kullanımıOkuma-Kaynak tarama
9Ara sınavOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
10Problem ve umutların belirlenmesiOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
11Problem ağacıOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
12Sorun ağacıOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
13Proje planlama matrisiOkuma-Kaynak tarama, ödev hazırlama
14Ödevlerin sunumuOkuma-Kaynak tarama
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özkaya, Tayfun, 1996, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları, ders kitabı, ISBN: 975–483-314-1, İzmir. Diğer Ders Kitapları: 1.Özkaya, Tayfun; Karaturhan, Buket ve Murat Boyacı, 1998, Kırsal Kalkınmada Çiftçi Katılımının Önemi Üzerine Bir Araştırma: Halilbeyli Köyü Örneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği yayını. (www.karasaban.net) 2. Özkaya, Tayfun , Buket Karaturhan ve Murat Boyacı (2003) Katılımcı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı- Menemen Projesi Uygulaması, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, ISBN:975-8629-25-5, yay. No: 239, Ankara. 3.. ROLLING, Niels, Extension Science 4. Archer, Davit ve Sara Cottingham, 1996, Regenerated Freirean Literacy Thorough Empowering Community Techniquues, Actionaid, London. 5. Chambers, R., (1992), Rural Appraisal: Rapit, Relaxed and Participatory, IDS, Discussion Papers: 311, University of Sussex: IDS. 6. Freire, P., (1968) Pedagogy of the Oppressed, New York: The Seabury Press. (Türkçesi: Freire, P. (1991) Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Yayınları) 7. Freire, P. , (1982) Education for Critical Consciousness, New York: Continuum Books. 8. Özkaya, T., (2000) Fidancılık Teknolojilerinde Durum ve Önceliklerin Saptanması, Araştırması ve Eğitiminde Katılımcı Öğrenim ve Eylem Projesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Sunma41040
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 4 4 35344 443
ÖÇ2   5  545  544
ÖÇ33553  4 43 434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr