Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065102010Zaman Serilerinin Ekonometrik Analizi ve ÖngörümlemeSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Zaman serilerinin ekonometrik analiziyle ilgili yöntemleri kavratmak ve geleceğe dönük öngörülerde bulunma becerilerini geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bulent Miran
Öğrenme Çıktıları
1Zaman serisi modellerinde hataların giderilmesi
2Öngörü modellerinin tahminlenmesi
3Zaman gecikmeli modellerin tahmin edilmesi
4Kısa ve uzun dönem esnekliklerin elde edilmesi
5Zaman serisi verilerinin kaynaklarının araştırılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1) Zaman serilerinin tanımı 2) Zaman gecikmeli değişkenler 3) Otoregresif modeller 4) Koyck modelleri 5) Kısmi düzeltme modeli 6) Uyumcu beklentiler modeli 7) Eşanlı denklem sistemleri 8) Öngörümleme 9) ARIMA 10) VAR 11) Logit ve probit modelleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Zaman serilerinin tanımı ve modelleme örnekleri
2Zaman gecikmeli değişkenler (GRETL yazılımı uygulamaları)
3Otoregresif modeller (GRETL yazılımı uygulamaları)
4Koyck modelleri (GRETL yazılımı uygulamaları)
5Kısmi düzeltme modeli (GRETL yazılımı uygulamaları)
6Uyumcu beklentiler modeli (GRETL yazılımı uygulamaları)
7Eşanlı denklem sistemleri (GRETL yazılımı uygulamaları)
8Arasınav
9Eşanlı denklem sistemleri (GRETL yazılımı uygulamaları)
10Üssel düzeltme (GRETL yazılımı uygulamaları)
11Üssel düzeltme (GRETL yazılımı uygulamaları)
12ARIMA ile öngörümleme (GRETL yazılımı uygulamaları)
13ARIMA ile öngörümleme (GRETL yazılımı uygulamaları)
14VAR ile öngörümleme (GRETL yazılımı uygulamaları)
15VAR ile öngörümleme (GRETL yazılımı uygulamaları)
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Davidson, R., MacKinnon, J.G.,,,Estimation and inference in econometrics,Oxford,1993 Gujarati, D.N.,,,Basic Econometrics, 3rd Ed.,McGraw-Hill,1995 Baltagi, B.H.,,,Econometric Analysis of Panel Data,Wiley&sons,1995 Enders, W.,,,,Applied Econometric Time Series,Wiley&sons,1995 Intriligator, M.,Bodkin, R.,Hsiao, C.,Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd Ed.,Prentice Hall,1996 Hill, C.,Griffits, W.,Judge, G.,Undergraduate Econometrics,McGraw-Hill,1997 Thomas, R.L.,,,Modern Econometrics: An Introduction,Addison Wesley,1997 Greene, W.,,,Econometric Analysis, 3rd Ed.,Prentice Hall,1997 Ramanathan, R.,,,Introductory Econometrics with Applications, 4th Ed.,Dryden,1998 Greene, W.,,,Econometric analysis,Prentice Hall,2000 Greene, W.,,,Econometric Analysis, 4th Ed.,Prentice Hall,2000 Ruud, P.A.,,,,An Introduction to Classical Econometric Theory,,Oxford,2000 Studenmund, A.H.,,,Using Econometrics,Addison Wesley,2001 Hanke, E.H.,,Wichern, D.W.,Reitsch, A.G.,,Business Forecasting,Prentice Hall,2001 Kotler, P., Armstrong, G.,,,Principles of Marketing, 9th ed.,,Prentice Hall,2001 Doughherty, C.,,,,Introduction to Econometrics, 2nd Ed.,Oxford,2002 Davidson, R., MacKinnon, J.G.,,,Econometric Theory,,Oxford,2004 Blanchard, O.,,,Macroeconomics,Prentice Hall,1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14114
Bireysel Çalışma14570
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12626
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12626
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  5           
ÖÇ2            54
ÖÇ3 5            
ÖÇ4      5   5 5 
ÖÇ5           5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr