Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065111998Tarımsal Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliğiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; tarımsal sanayiinin yapısı ve Türkiye ekonomisi içindeki yeri ile tarımsal sanayii işletmeciliği kavramını, bu işletmelerin özelliklerini ve fonksiyonlarını bir bütün olarak değerlendirebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nevin Demirbaş
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal Sanayiinin Yapısını ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yerini ve Önemini Kavrama
2Tarım ve Sanayi Entegrasyonundaki Sorunları Anlama -(Genel ve Türkiye) Ve Çözüm Önerileri Geliştirebilme
3TS İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörleri Değerlendirebilme
4Üretim Planlaması ve Kontrolünü Gerçekleştirebilme
5Tarımsal Sanayii İşletmelerinin Genel Özelliklerini Kavrama
6Üretim Yönetiminin Diğer İşletme Fonksiyonlarıyla İlişkisini Kurabilme
7Bu İşletmelerde Pazarlama İşlevlerinin Önemini Değerlendirebilme ve Uygun Pazarlama Yöntemlerini Seçebilme
8Tarımsal Sanayiinin Genel Sorunlarını ve Alt Sektörlerin Sorunlarını Değerlendirebilme
9TS İşletmelerinde Yönetim ve Yönetimin Fonksiyonlarını Kavrayabilme
10Üretim Maliyetlerini Kavrama ve Kapasite Planlamasını Gerçekleştirebilme
11Tarım-Sanayi İlişkilerini ve Tarım Sanayi Entegrasyon Şekillerini Kavrama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Genel Ekonomi dersini almış olmaları önerilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarım-Sanayi İlişkileri ve Tarım Sanayi Entegrasyon Şekilleri; Tarım Sanayi Entegrasyonunda Sorunlar ve Çözümler; Tarımsal Sanayiinin Tanımı ve Tarımsal Sanayiinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi; Tarımsal Sanayiinin Genel Sorunları ve Alt Sektörlerin Kendine Özgü Sorunları ve Öneriler; Temel Kavramlar: İşletme Kavramı, İşletme Çeşitleri, Tarım İşletmeleri ve Tarım İşletmelerini Sanayi İşletmelerinden Ayıran Unsurlar; Tarımsal Sanayii İşletmeleri ve Tarıma Bağımlı İşletmeler, TS İşletmelerinin Genel Özellikleri; TS İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler; TS İşletmelerinde Yönetim ve Yönetimin Fonksiyonları; TS İşletmelerinde Üretim İşlevi: Üretim ve Üretim Yönetimi Kavramları, Üretimin Diğer İşletme Fonksiyonlarıyla İlişkisi, Üretim Çeşitleri, Üretim Planlaması ve Kontrolü, Üretim Maliyetleri ve Kapasite Planlaması; TS İşletmelerinde Pazarlama İşlevi: Pazarlama Kavramı ve İşletmeler Açısından Önemi; Pazarlamanın İşlevleri (Geleneksel Pazarlama İşlevleri, Yönetsel Pazarlama İşlevleri)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi, kural ve gerekleri hakkında görüş alışverişi
2Tarım-Sanayi İlişkileri
3Tarım-Sanayi Entegrasyonu Kavramı ve Şekilleri
4Tarım- Sanayi Entegrasyonunda Sorunlar ve Çözümler
5Tarımsal Sanayiinin Tanımı Kapsamı ve Tarımsal Sanayiinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
6Tarımsal Sanayiinin Genel Sorunları ve Alt Sektörlerin Kendine Özgü Sorunları ve Öneriler
7Tarımsal Sanayii İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörlerin Tartışılması
8Kuruluş Yeri Seçiminde Kullanılan Yöntemlerin Örneklerle İncelenmesi
9ARA SINAV
10Yönetim ve Yönetimin Fonksiyonlarının İncelenmesi
11İşletmelerde üretim ilişkileri, üretim yöntemleri ve üretim kapasitesini belirleme ve toplam kalite yönetimi uygulamaları
12Uygun üretim miktarını belirleme, ürün maliyetini ve fiyatını piyasa koşullarına göre ayarlama, Başabaş Noktası Analizi
13Pazarlama Kavramı ve TS İşletmeleri İçin Öneminin tartışılması
14TS İşletmelerinde Personel Yönetimi ve Destek İşlevlerin tartışılması
15Ödevlerin sınıfta sunumu ve değerlendirilmesi
16 DÖNEM SONU SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Gürler,Z., O. Karkacıer, E. Şimşek, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tokat 1991. 2. Çetin, Bahattin, Gıda Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği, VİPAŞ A.Ş., Bursa 1999. 3.Dinler,Z., Mikro Ekonomi, Bursa, 2009. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.TE Kongre Bildiri Kitapları 2.DPT., Çeşitli Alt Sektörlere İlişkin ÖİK Raporları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama13535
Rapor Sunma13535
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma13339
Performans144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ144            
ÖÇ2555   5 55 555
ÖÇ3 5 5  5    555
ÖÇ4 5 5 5555  55 
ÖÇ555 5 4        
ÖÇ6   555        
ÖÇ7 55 555 5  5 5
ÖÇ855 5  3 555 54
ÖÇ9  55 5        
ÖÇ10 5 5 55    5  
ÖÇ115544          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr