Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065462011Kültürel Farklılıkların YönetimiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Kırsal kalkınma, tarımsal yayım ve araştırma, uluslar arası ilişkiler, pazarlama çok farklı kültürlerle ve aktörlerle işbirliğini ve etkileşimi gerektirmektedir. Günümüzün karmaşıklaşan ekonomik ve toplumsal yapısı farklı kültürlerle işbirliğinde farklılıkların anlaşılmasını ve beklentilerin tanımlanmasını zorunlu kılmıştır. Derste kültürel farklılıkların anlaşılması ve yönetimi incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat BOYACI
Öğrenme Çıktıları
1Farklı kültürleri tanıma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi
2Kültürler arası uzlaşma ve karar alma süreçlerinin kavranması
3Kültürlerden öğrenmenin öneminin kavranması
4Kırsal kalkınma çalışmalarında kültürel farklılıkların dikkate alınması
5Kültürel Değişimde etkili faktörlerin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Kültür, iletişim süreci, kültürler arasında iletişim teknolojilerinin kullanımı, kültürlerarası uzlaşma ve karar alma süreçleri, değişen organizasyon kültüründe liderlik, kültürlerin sınıflandırılması, bilgi toplumu ve kültürel değişim, global iş kültüründe farklılıkların yönetimi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de kırsal kalkınma, uluslararası ilişkiler ve pazarlama gibi alanlardan deneyimler tartışılacaktır. Aşağıda derste ele alınması planlanan konu başlıkları verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kültür ve ÖzellikleriOkuma-Kaynak tarama, tartışma
2Kültür ve Özellikleri Okuma-Kaynak tarama, tartışma
3Kültürde Sistem Yaklaşımı Okuma-Kaynak tarama, tartışma
4Kültür ve İletişim Okuma-Kaynak tarama, tartışma
5Kültürlerarası Öğrenme Okuma-Kaynak tarama, tartışma
6Kültürlerarası Çatışma ve Uzlaşma Okuma-Kaynak tarama, tartışma
7Kültürel Değişimde Liderlik Okuma-Kaynak tarama, tartışma
8Arasınav
9Kültürel Sinerji Okuma-Kaynak tarama, tartışma
10Kırsal, Ulusal ve Uluslar arası Düzeylerdeki Farklı Kültürlerle İşbirliği Okuma-Kaynak tarama, tartışma
11Global İş Kültüründe Farklılıkların YönetimiOkuma-Kaynak tarama, tartışma
12Global İş Kültüründe Farklılıkların Yönetimi Okuma-Kaynak tarama, tartışma
13İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Okuma-Kaynak tarama, tartışma
14Örgütlerde İşbirliği Kültürünün GeliştirilmesiOkuma-Kaynak tarama, tartışma
15Örgütlerde İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi Okuma-Kaynak tarama, tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arnon, I., 1987, Modernization of Agriculture in Developing Countries, Resources, Potentials and Problems, Second Edition, John Willey & Sons Ltd., 626p. Ashman, K.K., Hull, H.G., 1998, Generalist Practice with Organizations and Communities, Nelson, Hall Publishers, Chicago, 576p. Bessette, G., 2004, Involving Community, International Development Research Centre, Singapure, Ottawa, 77p. Bigman, D., 2002, Globalization and the Developing Countries, Emerging Strategies for Rural Development and Poverty Alleviation, CABI Publisihing, 336p. Buford, A., Bedeian, A., and Lindner, J., 1995, Management Extension, Ohoi State University, USA, 357p. Chambers, R., 1997, Whose Reality Counts Putting the First Last, Intermadiate Technology Publications, 297p. Cole, G.A., 1993 Management: Theory and Practice, DP Publication Ltd. London, 463p. Cronch, B.R. and Chamala, S., 1980, International Experience in Communication & Innovation, Extension, Education and Rural Development, Vol: 1, Jonh Wileys Sons, 371p. Ember, C.R., Ember, M., 2007, Discovering Anthropology, Cultural Anthropology Pearson, Prentice H., 249p. Emilie, M., Montgomery, H., 2006, Power Positions: International Organizations; Social Networks; and Conflict, Journal of Conflict Resolution, Vol:50 No:1 (February) 3-27p. Erkan, H. 1994, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, İş Bankası Yayınları No.326, 251s. Haris, P.R, Moran, T., Moran, V., 2004, Managing Cultural Differences Global Leadership Straregies, Elsevier Butterworth-Heinemann, 600p. Keegan, J.W., 1989, Global Marketing Management, Prentice Hill, 783p. Lucey, T., 1995, Management Information Systems 7th.Edition, DP Publications Ltd. 300p. Macionis, J., 2007, Sociology, Pearson Prentice Hall, 716p. Mowlana, H., 1998, Global Information and World Communication, SAGE Publications; London, New Delhi, 270p. Plant, R., Stone, N., 2002, Knowledge Based Systems in Agriculture, Mc Graw Hill, Inc. New York 364 p. Sesle, C., 1998, Researching Society and Culture, SAGE Publications, London, 349p. UNEP, 2002, Capacity Building for Sustainable Development, 164p. Webster, F., 1999, Theories of The Information Society, Routledge, London and Newyork, 257p. Webster, F., 1999, Theories of the Information Society, Routledge Publications, London and Newyork, 257p. Worldbank, 2006, Stakeholders, Power Relations, and Policy Dialogue, Social Development Department, The World Bank Report No:36498-GLB. Zastrow C. and Ashman, K., 1997, Understanding Human behavior and the Social Environment, Nelson Hall Inc., 619p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ134434543545543
ÖÇ2344 4443545544
ÖÇ3   344  5 54 3
ÖÇ43444  4   44  
ÖÇ555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr