Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065392011Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Hayvancılık PolitikalarıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türkiye ve Avrupa Birliği’nde uygulanan hayvancılık politikalarının karşılıklı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, hayvancılık politikalarında geçmişten günümüze hangi hedeflerin konduğu, bu amaçlara ulaşmak için hangi araçların uygulandığı ve amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığı ortaya konacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof.Dr.Ayşe UZMAY
Öğrenme Çıktıları
1Politikanın tanımını, amaçlarını, araçlarını kavrayabilme
2Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörleri değerlendirebilme
3Türkiye ve AB’nde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemini kavrayabilme
4Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikaları sonucunda, yurtiçinde ve AB’ne uyum kapsamında ortaya çıkan sorunları değerlendirebilme
5Türkiye ve AB’nde hayvancılıkta uygulanan politikaları açıklayabilme
6Hayvancılıkta gıda güvenliği, veterinerlik hizmetleri, hayvan refahı, kalite ve organik hayvancılığın, AB ve Türkiye açısından değerlendirebilme,
7Hayvancılık açısından, ulusal program, ilerleme raporunu değerlendirebilme,
82004 sonrası, AB’ye yeni üye ülkelerin hayvancılık politikalarına uyum için geçirdikleri aşamaları değerlendirebilme,
9Hayvancılık politikalarını etkileyen iç ve dış faktörleri açıklayabilme
10Türkiye’nin hayvancılık politikalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
*Politikanın tanımı amaçları, araçları, tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörler *Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörler *Türkiye ve AB’nde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemi, hayvancılık politikalarını etkileyen iç ve dış faktörler *Türkiye ve AB’nde, yem bitkilerinde uygulanan üretim politikaları, * Türkiye ve AB’nde süt sığırcılığında uygulanan politikalar, * Türkiye ve AB’nde besi sığırcılığında uygulanan politikalar, * Türkiye ve AB’nde küçük başta uygulanan politikalar, * Türkiye ve AB’nde kanatlı sektöründe uygulanan politikalar, * Hayvancılıkta gıda güvenliği, veterinerlik hizmetleri, hayvan refahı, kalite ve organik hayvancılığın, AB ve Türkiye açısından değerlendirilmesi * 2004 sonrası, AB’ye yeni üye ülkelerin hayvancılık politikalarına uyum için geçirdikleri aşamalar, * Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikaları sonucunda, yurtiçinde ve AB’ne uyum kapsamında ortaya çıkan sorunlar, * Hayvancılık açısından, ulusal program, ilerleme raporu, *Türkiye’nin hayvancılık politikalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Politikanın tanımı amaçları, araçları
2Tarım politikasını etkileyen iç ve dış faktörler
3Türkiye ve AB’nde tarım sektörü içinde hayvancılığın önemi, hayvancılık politikalarını etkileyen iç ve dış faktörler
4Türkiye ve AB’nde, yem bitkilerinde uygulanan üretim politikaları,
5Türkiye ve AB’nde süt sığırcılığında uygulanan politikalar
6Türkiye ve AB’nde besi sığırcılığında uygulanan politikalar
7Türkiye ve AB’nde küçük başta uygulanan politikalar
8Ara sınav
9Türkiye ve AB’nde kanatlı sektöründe uygulanan politikalar
10Hayvancılıkta gıda güvenliği, veterinerlik hizmetleri, hayvan refahı, kalite ve organik hayvancılığın, AB ve Türkiye açısından değerlendirilmesi,
112004 sonrası, AB’ye yeni üye ülkelerin hayvancılık politikalarına uyum için geçirdikleri aşamalar,
12Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikaları sonucunda, yurtiçinde ve AB’ne uyum kapsamında ortaya çıkan sorunlar,
13Hayvancılık açısından, ulusal program, ilerleme raporu,
14Türkiye’nin hayvancılık politikalarının iyileştirilmesi açısından önerilerin getirilmesi.
15Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DPT, 2007, Hayvancılık, Özel İhtisas Komisyon Raporu, IX. Beş Yıllık kalkınma Planı, DPT: 2717-ÖİK: 670, Ankara, s.118. Eraktan, G., 2001, Tarım Politikası Temelleri ve Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikası, Uzel Yayınları, s. 182, ISBN 975-8437-01-1 . EU, 2006, Milk and Milk Products in the European Union, Luxembourg, ISBN 92-79-02199-0, s. 27. EU, Komission 2009, Gesamthaushaltsplan der Europaeischen Union für das Haushaltsjahr, Übersicht in Zahlen, France, ISNN 1660-2099, 28. Eurostat, 2010, Agricultural Statisticts, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, Kruger, A., 1992, The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, A Synthesis of the Political Economy in Developing Countries, A World Bank Comparative Study, V.5, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 158. OECD, 2010, Agricultural Policies in OECD Countries; Monitoring and Evaluation 2010, http//www.oecd.org OECD, 2010, PSE/CSE Database, http//www.oecd.org TÜİK, 2010, Tarım istatistikleri.http://www.tuik.gov.tr Uzmay, A., 2005., AB’de Hayvansal Ürünlerde Uygulanan Politikalar ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi, Türk Tarım Politikasının Avrupa Birliği Ortak tarım Politikasına Uyumu Paneli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma - Enstitüsü, Haziran 2005, Ankara, 81-94. Uzmay, A.,2009. Türkiye’de Süt Sığırcılığında Uygulanan Destekleme Politikaları, Alternatif Politika Önerileri; İzmir Örneği, Tire Süt Kooperatifi Yayını, No.1, İzmir, 84 s., (ISBN 978-605-88900-1-5).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ14             
ÖÇ2    4         
ÖÇ3    4         
ÖÇ4    4 4   4   
ÖÇ5    44    4   
ÖÇ6    4     4   
ÖÇ7    4 4   44  
ÖÇ8    4  4 44   
ÖÇ9    4         
ÖÇ10    4 4   444 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr