Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065372011İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) çalışanların, iş yeri kültürünün ve çevresinin yönetimine stratejik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Etkin bir İKY; elemanların kurumsal hedefler doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde katkı yapmasına olanak verir. İKY elemanların işe alınmalarından, performans yönetimine, örgütsel gelişmeye ve motivasyona kadar farklı konularla ilgilidir. Bu ders tarım, hizmet, sanayi gibi farklı sektörlerde ve kamu, özel, sivil toplum gibi farklı kurumlarda çalışan ve/veya çalışacak olanlar için planlanmıştır. Özellikle günümüzdeki rekabetin bir sonucu olarak kurumlarda performansın artırma çabaları kaçınılmaz olmuştur. Süreçte, elemanların yetenekleri kurumlar için en önemli kriterdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat BOYACI
Öğrenme Çıktıları
1İnsan Kaynaklarının kurumsal ve ülkesel kalkınmadaki öneminin kavranması
2Stratejik Yönetim becerilerinin geliştirilmesi
3Performans yönetimi ve örgütsel gelişmedeki öneminin kavranması
4Kurumsal davranış eğilimlerinin motivasyon üzerindeki etkisinin anlaşılması
5Kurumda veya projelerde çatışma yönetim becerilerinin geliştirilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması, mevcut sistemin gözden geçirilmesi, iş standartlarının ve gereken yetkinliklerin belirlenmesi, performans değerlendirme ve insan kaynakları bilgi sisteminin kullanılması gibi konular ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler, dersten beklentilerin saptanması Kurum kültürüOkuma-Kaynak tarama, tartışma
2Stratejik yönetim (önceliklerin belirlenmesi, program hazırlama, işgücü gereksinimlerinin tahmininde vb.)Okuma-Kaynak tarama, tartışma
3Mevcut durum analizi Okuma-Kaynak tarama, tartışma
4İş Analizi ve Yetkinlik Modelleri Okuma-Kaynak tarama, tartışma
5Performans Yönetim Sistemleri Okuma-Kaynak tarama, tartışma
6Kurumsal Davranış Faktörleri (Liderlik, Motivasyon, Karar alma, vb) Okuma-Kaynak tarama, tartışma
7Güç İlişkileri ve Çatışma Yönetim Stratejileri Okuma-Kaynak tarama, tartışma
8Arasınav
9Liderlik ve temel dinamikleriOkuma-Kaynak tarama, tartışma
10İşbirliği ve takım çalışmasıOkuma-Kaynak tarama, tartışma
11Kurumsal Değişim ve Gelişme Okuma-Kaynak tarama, tartışma
12Kuruluşlarda Etkili İletişim ve Karar Alma Okuma-Kaynak tarama, tartışma
13İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Okuma-Kaynak tarama, tartışma
14Entelektüel Sermayenin Ölçümü Okuma-Kaynak tarama, tartışma
15Eğitim Planlama (kuruluş planları, işlemler, eleman seçim politikası, iş bilgisi) Kişisel ve kurumsal gelişme için kendi kendine öğrenme Okuma-Kaynak tarama, tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arnon, I., 1987, Modernization of Agriculture in Developing Countries, Resources, Potentials and Problems, Second Edition, John Willey & Sons Ltd., 626p. Ashman, K.K., Hull, H.G., 1998, Generalist Practice with Organizations and Communities, Nelson, Hall Publishers, Chicago, 576p. Augstein, S.H., Thomas, L., 1991 Learning Conversations, Routledge, Newyork, 386p. Belbin, R., 1993, Management Teams, Butterworth-Heineman Ltd. Oxford UK, 179p. Bigman, D., 2002, Globalization and the Developing Countries, Emerging Strategies for Rural Development and Poverty Alleviation, CABI Publishing, 336p. Binghan, T., Conner, M., 2010, The New Social Learning: A Guide to Transforming Organizations, Through Social Media, Bernett-Koehler Publishers Inc., San Francisco, 190p. Buford, A., Bedeian, A., and Lindner, J., 1995, Management Extension, Ohoi State University, USA, 357p. Cole, G., 1993, Management: Theory and Practice, DP Publication Ltd. London, 463p. Cole, G., 1993, Personnel Management Theory and Practice, DP Publication Ltd., London, 558p. Drucker, F.P., 1998, Gelecek için Yönetim, Türkiye İş Bankası Yayınları No: 327, 378s. Emilie, M., Montgomery, H., 2006, Power Positions: International Organizations; Social Networks; and Conflict, Journal of Conflict Resolution, Vol:50 No:1 (February) 3-27p. Genç, N. ve Halis, M., 2006, Kalite Liderliği Timaş Yayınları, 336s. Hogan R. and Shelton, D., 1998, A Socio-analytic Perspective on Job Performance, Human Performance, Vol:11, No:2/3, 129-142p. ISNAR, 1988, Human Resources Management in National Agricultural Research, Workshop Report, 7-11 November 1988 , The Hauge The Netherlands, 270p. Koza, A. 2008, Stratejik Yönetim, Kum Saati yayınları 301s. London, M., 1997, Job Feedback for Performance, Improvement, Lawrance Erlbaum, Associates Publishers, New Jersey, 211p Lucey, T., 1995, Management Information Systems 7th.Edition, DP Publications Ltd. 300p. Minulpe, A., 2003, Knowledge Sharing in Organizations, A Conceptual Framework, Human Resources Development Review, SAGE, 337-359p. UNEP, 2002, Capacity Building for Sustainable Development, 164p. Vernon R., 2001, Knowing Where You are Going Information Systems for Agricultural Research Management, CTA, 345p. Webster, F., 1999, Theories of the Information Society, Routledge Publications, London and Newyork, 257p. Wilson, K., Morren, G.E., 1990, Systems Approaches fore Improvement in Agriculture and Resource Management, MacMillan Publishing Company, Newyork, 361p. Worldbank, 2006, Stakeholders, Power Relations, and Policy Dialogue, Social Development Department, The World Bank Report No:36498-GLB. Zastrow C. and Ashman, K., 1997, Understanding Human behavior and the Social Environment, Nelson Hall Inc., 619p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ134434543545544
ÖÇ2344 4443545544
ÖÇ3   344  5 54 3
ÖÇ43444  4   44  
ÖÇ555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr