Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065382012Tarımsal GirişimcilikSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere tarım sektöründe üretim fonksiyonunun dört temel faktöründen birisi olan girişim ve girişimcilikle ilgili kavram ve prensipleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Sait Engindeniz
Öğrenme Çıktıları
1Girişim ve girişimcilik kavramlarını açıklayabilme
2Girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü irdeleyebilme
3Girişimciliğin temel fonksiyonlarını açıklayabilme
4Girişimciliğin avantaj ve dezavantajlarını kavrayabilme
5Girişimcilik çeşitlerini sınıflandırabilme
6Tarımda girişimcilik koşul ve olanaklarını tartışabilme
7Tarımda girişimcilik alanlarını irdeleyebilme
8Tarımda girişimcilerin dikkat etmesi gereken hususları tartışabilme
9Tarımsal girişimcilikle ilgili faaliyetleri ekonomik açıdan değerlendirebilme
10Türkiye’de ve diğer ülkelerde tarımsal girişimcilik düzeyini karşılaştırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Girişim ve Girişimciliğin Tanımı * Girişimciliğin İktisadi Düşünce Tarihindeki Yeri ve Önemi * Uluslararası Girişimcilik Ölçütleri * Toplumsal Değerler ve Girişimci Zihniyet * Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimci Kişiliğin Kazanılması * Girişimcilik Düşüncesinin Gelişmesi ve Girişimcilik Süreci * Girişimcilik İçin Politika Seçenekleri * Dünyada ve Türkiye’de Tarımsal Girişimcilik * Türkiye’de Tarımsal Girişimcilik Alanları * Türkiye’de Tarımsal Girişimcilik Olanakları * Türkiye’de Tarımsal Girişimciliğin Sorunları * Türkiye’de Tarımsal Girişimciliğin Geliştirilmesinin Yolları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Girişim ve girişimciliğin tanımı, kapsamıLiteratür tarama ve okuma
2Girişimciliğin tarihsel gelişimi ve önemiLiteratür tarama ve okuma
3Uluslararası girişimcilik ölçütleri ve kullanımıLiteratür tarama ve okuma
4Toplumsal değerler ile girişimcilik arasındaki ilişkilerLiteratür tarama ve okuma
5Girişimcilerde aranan özelliklerLiteratür tarama ve okuma
6Girişimciliğin ortaya çıkışı ve gelişim süreciLiteratür tarama ve okuma
7Dünyada ve Türkiye’de tarımsal girişimcilikteki gelişmelerLiteratür tarama ve okuma
8Ara sınav
9Türkiye’de tarımsal girişimcilik alanlarıLiteratür tarama ve okuma
10Türkiye’de tarımsal girişimcilik koşul ve olanaklarıLiteratür tarama ve okuma
11Tarımsal girişimlerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi ve örneklerLiteratür tarama ve okuma
12Tarımsal girişimcilikte karşılaşılan sorunlarLiteratür tarama ve okuma
13Tarımsal girişimciliğin geliştirilmesine yönelik önlemler ve politikalarLiteratür tarama ve okuma
14Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunmaDönem sunumu
15Literatüre dayalı rapor hazırlama ve sunmaDönem sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arıkan, S., 2008, Girişimcilik-Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara. Atış, C., Yurtsever, Ş., 2006, Girişimcilik, Karahan Kitabevi, Adana. Dolgun, U., 2003, Girişimcilik, Alfa Yayınları, İstanbul. Döm, S., 2006, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. Ernst, M., Woods, T., 2001, Profiles in Agricultural Entrepreneurship, Cooperative Extension Service, University of Kentucky College of Agriculture. Küçük, O., 2007, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara. Lambing, P., Kuehl, C.R., 2000, Entrepreneurship, Second Edition, Prentice Hall, New-Jersey. Thackray, R., 2004, Adım Adım Girişimcilik, Elips Kitabevi, Ankara. Top, S., 2006, Girişimcilik-Keşif Süreci, Beta Yayınevi, İstanbul. Ünsalan, E., Şimşekler, B., 2006, Temel İşletmecilik Bilgileri, Detay Yayıncılık, Ankara. Yeniçeri, Ö., İnce, M., 2005, Bilgi Yönetimi Stratejileri ve Girişimcilik, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul. Yurtseven, H.R., 2007, Girişimcilik, Detay Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi3824
Rapor Hazırlama21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma129108
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  4 43   4 4  
ÖÇ2  4 44   4 4  
ÖÇ3  4 44   4 4  
ÖÇ4  4 44   4 4  
ÖÇ5  3 4433 4 4  
ÖÇ644   4   4 4 4
ÖÇ744 4  4  4 4 4
ÖÇ844 4  4  4 4 4
ÖÇ944    4     44
ÖÇ1044          44
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr